Akce pro pedagogy

Zlepšování sociálního klimatu ve školním prostředí

PRO KOHO

Pro pedagogické i nepedagogické pracovníky ZŠ a SŠ

MÁTE NA VÝBĚR

Využít můžete kteroukoliv službu či jejich kombinaci

KURZY

Na míru pro celý tým nebo otevřené kurzy pro vybrané pracovníky

AKREDITACE

Část programů je akreditována a je možné je hradit z dotací

PRŮZKUM ŠKOLNÍHO KLIMATU

Průzkum školního klimatu je základním odrazovým můstkem pro zlepšování školní kultury

Cílem průzkum je zjistit názory zaměstnanců školy na úroveň komunikace v organizaci, jejich motivaci, spokojenost, stupeň ztotožnění s kulturou a hodnotami školy

PRŮZKUM

Průzkum probíhá formou dotazníkového šetření a 
řízených rozhovorů se zaměstnanci v průřezu celou školou

KROKY

Příprava průzkumu
Sběr dat

VÝSLEDKY

Předání výsledků vedení školy
Prezentace výsledků zaměstnancům školy
Návrh konkrétního řešení 

VZDĚLÁVÁNÍ

KURZY ŠITÉ NA MÍRU 

potřebám pedagogického sboru i nepedagogických pracovníků

STRES MANAGEMENT PRO UČITELE A
PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ

ROZVOJ KREATIVNÍCH A
ROHODOVACÍCH SCHOPNOSTÍ
U ŽÁKŮ

AKREDITOVÁNO MŠMT

BUDOVÁNÍ
IMAGE
MODERNÍ ŠKOLY

AKREDITOVÁNO MŠMT

KOMUNIKACE A VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE
V PEDAGOGICKÉM TÝMU

METODY UČENÍ PODPORUJÍCÍ
KONCENTRACI A 
PAMĚŤ ŽÁKŮ

AKREDITOVÁNO MŠMT

ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ A JEDNÁNÍ SE SVÍZELNÝMI
TYPY ŽÁKŮ I RODIČŮ

KOMUNIKACE
S RODIČI

TEAMBUILDING

Využití zážitkové pedagogiky ve výchovně - vzdělávacím procesu

UTUŽENÍ VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ

ZLEPŠENÍ ATMOSFÉRY VE SBORU

POSÍLENÍ KOMUNIKACE

LEPŠÍ SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ MEZI KOLEGY

ZLEPŠENÍ TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE

AKREDITOVÁNO MŠMT

TEORETICKÁ ČÁST

Historie a kontext zážitkové pedagogiky
Zážitková pedagogika jako nástroj pro formováníspolupráce v kolektivu
Hra jako prostředek výuky, nikoliv cíl 

PRAKTICKÁ ČÁST

Praktické vyzkoušení metod zážitkové pedagogiky v týmech

REFLEXE PROGRAMU 

Ohlédnutí za programem a praktický přenos do praxe

TÝMOVÝ KOUČINK

Koučink je efektivní metoda, jak úspěšně projít změnou, jak změnu iniciovat a jak dosáhnout viditelných výsledků v reálném čase

Jednorázové sezení nebo série sezení, které členům týmu pomáhá posouvat se na cestě za stanoveným cílem

ZLEPŠENÍ MOTIVACE A VZTAHŮ ČLENŮ TÝMU

UJASNĚNÍ SI VIZE ŠKOLY A SPOLEČNÝCH HODNOT

UJASNĚNÍ STRATEGICKÝCH OBLASTÍ A CÍLŮ

ZLEPŠENÍ PROCESNÍHO USPOŘÁDÁNÍ A VZÁJEMNÝCH KOMPETENCÍ

NAŠI KOUČOVÉ

Martin Šilar

Kouč, lektor a trenér, specialista na rozvoj jednotlivců i firemních týmů, jednatel společnosti

Věra Klosová

Koučka, lektorka a trenérka

Milan Kohout

Konzultant, lektor, trenér a specialista na psychologické poradenství

360° HODNOCENÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ

Forma hodnocení manažerských kompetencí

Díky hodnocení získá vedoucí pracovník zpětnou vazbu od přímých kolegů a dostane jedinečnou možnost určit reálnost sebenáhledu díky srovnání svého hodnocení s hodnocením ostatních

SEBEHODNOCENÍ

HODNOCENÍ KOLEGŮ

HODNOCENÍ PODŘÍZENÝCH

HODNOCENÍ NADŘÍZENÝCH

POTŘEBUJETE VĚDĚT VÍC?

Lucie Semecká

lucie.semecka@nti.cz
KONTAKTUJTE LUCKU PRO VÍCE INFORMACÍ O PROGRAMU PRO ŠKOLY