OTEVŘENÉ
KURZY

Vzdělávání pro zaměstnance i veřejnost

KOLOTOČ MISTRŮ

Exkurze a semináře ve výrobních závodech

KONFERENCE A INSPIRATIVNÍ SETKÁNÍ

Pro HR manažery a manažerky, personalisty a personalistky, asistenty i asistentky

AKCE PRO PEDAGOGY

Zlepšování sociálního klimatu ve školách

MISTR VE FORMĚ

Komplexní roční rozvojový program pro mistry