ŠKOLENÍ

VZDĚLÁVACÍ KURZY

TRÉNINKOVÉ PROGRAMY

NA MÍRU

S JASNÝM CÍLEM

DŮRAZ NA PRAXI

MANAŽERSKÉ KURZY

Kurzy pro začínající i zkušené manažery

VEDENÍ HODNOTÍCÍCH POHOVORŮ

VEDENÍ LIDÍ A MOTIVACE

ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ROZHODOVÁNÍ

ŘÍZENÍ ZMĚN

DELEGOVÁNÍ

VEDENÍ PORAD

KOUČOVÁNÍ TÝMU

KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

Kurzy soft skills pro zaměstnance na všech pracovních úrovních

TIME MANAGEMENT A SEBEŘÍZENÍ

PSYCHOLOGIE JEDNÁNÍ S LIDMI

ZVLÁDÁNÍ KONFLITKŮ

ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ

KREATIVITA

ELEVATOR PITCH

STRES MANAGEMENT

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

KURZY PRO OBCHODNÍKY

Kurzy pro obchodníky jim pomohou lépe prezentovat sebe sama, svůj produkt i firmu

TYPOLOGIE ZÁKAZNÍKŮ

OSOBNOST ZÁKAZNÍKA

OBCHODNÍ VYJEDNÁVÁNÍ

ETIKA OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ

ZAMĚSTNANCI VE FORMĚ

Originální relaxačně motivační program pro zaměstnance

OCENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ

PO ÚSPĚŠNÉM ZAKONČENÍ PROJEKTU

RELAXACE PO NÁROČNÉM PRACOVNÍM OBDOBÍ

NAVÝŠENÍ MOTIVACE K DALŠÍ PRÁCI

OTEVŘENÉ KURZY

Vzdělávání pro zaměstnance i veřejnost v oblasti měkkých dovedností