Aktuální přehled firemních kurzů

ŠKOLENÍ

VZDĚLÁVACÍ KURZY

TRÉNINKOVÉ PROGRAMY

NA MÍRU

S JASNÝM CÍLEM

DŮRAZ NA PRAXI

WEBINÁŘE

HOME OFFICE LEADER

HOME OFFICE HERO

PREZENTACE ONLINE

BE SMART

MANAŽERSKÉ KURZY

Kurzy pro začínající i zkušené manažery

VEDENÍ HODNOTÍCÍCH POHOVORŮ

VEDENÍ LIDÍ A MOTIVACE

ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ROZHODOVÁNÍ

ŘÍZENÍ ZMĚN

DELEGOVÁNÍ

VEDENÍ PORAD

KOUČOVÁNÍ TÝMU

KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

Kurzy soft skills pro zaměstnance na všech pracovních úrovních

TIME MANAGEMENT A SEBEŘÍZENÍ

PSYCHOLOGIE JEDNÁNÍ S LIDMI

ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ

ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ

KREATIVITA

ELEVATOR PITCH

STRES MANAGEMENT

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

KURZY PRO MISTRY A TEAMLEADRY

Kurzy pro začínající i zkušené mistry/teamleadry výrobních společností

ROLE MISTRA

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

PŘESVĚDČIVÁ KOMUNIKACE A PREZENTACE

VEDENÍ MINIPORAD

VEDENÍ A MOTIVACE LIDÍ

ZPĚTNÁ VAZBA

ZVLÁDÁNÍ SVÍZELNÝCH PRACOVNÍKŮ

ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

ŘÍZENÍ ČASU A OBRANA PROTI STRESU

KURZY PRO OBCHODNÍKY

Kurzy pro obchodníky jim pomohou lépe prezentovat sebe sama, svůj produkt i firmu

TYPOLOGIE ZÁKAZNÍKŮ

OSOBNOST ZÁKAZNÍKA

OBCHODNÍ VYJEDNÁVÁNÍ

ETIKA OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ

DLOUHODOBÉ ROZVOJOVÉ PROGRAMY

TALENT PROGRAM

MANAŽER S LIDSKOU TVÁŘÍ

MISTR VE FORMĚ

ZAMĚSTNANCI VE FORMĚ

Originální relaxačně motivační program pro zaměstnance

OCENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ

PO ÚSPĚŠNÉM ZAKONČENÍ PROJEKTU

RELAXACE PO NÁROČNÉM PRACOVNÍM OBDOBÍ

NAVÝŠENÍ MOTIVACE K DALŠÍ PRÁCI

OTEVŘENÉ KURZY

Vzdělávání pro zaměstnance i veřejnost v oblasti měkkých dovedností