PORADENSTVÍ

Poradenství v oblasti lidských zdrojů je jednou z našich nejvyhledávanějších služeb

ANALÝZA

Zmapování současného stavu

INFORMACE

Získání potřebných informací pro klienta

VÝSTUPY

Přehledné výstupy s komentáři a grafickými přehledy

INTERPRETACE

Interpretace zjištěných jevů (odhalení příčin)

DOPORUČENÍ

Zpracování doporučení k dalšímu rozvoji

Poradenské služby se mohou týkat celé organizace, konkrétního oddělení nebo jednotlivce

Průzkum spokojenosti

Účinný nástroj, který umožňuje zjistit názory zaměstnanců na důležité jevy ve firmě
Podklad pro příslušná rozhodnutí směřující k rozvoji společnosti

Assessment centrum

Efektivní metoda k  výběru nových zaměstnanců
Jednodenní intenzivní program
Účastníci plní řadu písemných úkolů i praktických modelových situací

Hodnocení zaměstnanců

Základní manažerský nástroj
Hodnocení plnění úkolů zaměstnance
Posouzení úroveň kompetencí potřebných na příslušnou pozici
Cenný zdroj informací o motivaci zaměstnance a jeho názoru na práci šéfa i situaci ve firmě
Jednoduchý a efektivní systém hodnocení zaměstnanců včetně potřebné dokumentace

360° zpětná vazba

Forma hodnocení vedoucích
Hodnotitelem jen nadřízený manažer, sám pracovník, jeho kolegové a podřízení

Manažerská diagnostika

Komplexní diagnostika osobností i profesionální tendence manažerské práce
Kombinace diagnostických testů a dotazníků
Poskytne ucelený obrázek o silných i rozvojových stránkách manažera

Development centrum

Efektivní metoda
Zmapování stávající úrovně dovedností a rozvojového potenciálu zaměstnanců
Jedno až dvoudenní intenzivní program
Účastníci plní řadu písemných úkolů i praktických modelových situací

NAŠE ZÁSADY

ETIKA

Zjištěné skutečnosti jsou nástrojem rozvoje, nikoliv podkladem pro postih zaměstnanců

DISKRÉTNOST

Informace o klientech jsou u nás jako v trezoru, o zjištěných jevech nehovoříme před třetími osobami

ANONYMITA

Chráníme respondenty našich průzkumů, tak zajišťujeme objektivitu informací

PŘEHLEDNOST

Výstupy jsou upracovány přehledně, tak aby se v nich zákazník rychle orientoval