Poradenství

Poradenské služby

Průzkum spokojenosti

Účinný nástroj, který umožňuje zjistit názory zaměstnanců na důležité jevy ve firmě
Podklad pro příslušná rozhodnutí směřující k rozvoji společnosti

Assessment centrum

Efektivní metoda k  výběru nových zaměstnanců
Jednodenní intenzivní program
Účastníci plní řadu písemných úkolů i praktických modelových situací

Hodnocení zaměstnanců

Základní manažerský nástroj
Hodnocení plnění úkolů zaměstnance
Posouzení úroveň kompetencí potřebných na příslušnou pozici
Cenný zdroj informací o motivaci zaměstnance a jeho názoru na práci šéfa i situaci ve firmě
Jednoduchý a efektivní systém hodnocení zaměstnanců včetně potřebné dokumentace

360° zpětná vazba

Forma hodnocení vedoucích
Hodnotitelem jen nadřízený manažer, sám pracovník, jeho kolegové a podřízení

Manažerská diagnostika

Komplexní diagnostika osobností i profesionální tendence manažerské práce
Kombinace diagnostických testů a dotazníků
Poskytne ucelený obrázek o silných i rozvojových stránkách manažera

Development centrum

Efektivní metoda
Zmapování stávající úrovně dovedností a rozvojového potenciálu zaměstnanců
Jedno až dvoudenní intenzivní program
Účastníci plní řadu písemných úkolů i praktických modelových situací

ANALÝZA

Zmapování současného stavu

INFORMACE

Získání potřebných informací pro klienta

VÝSTUPY

Přehledné výstupy s komentáři a grafickými přehledy

INTERPRETACE

Interpretace zjištěných jevů (odhalení příčin)

DOPORUČENÍ

Zpracování doporučení k dalšímu rozvoji

Poradenské služby se mohou týkat celé organizace, konkrétního oddělení nebo jednotlivce.

Psychická podpora zaměstnanců

Jak pomoci vašim lidem, aby lépe zvládli psychicky současnou situaci?

Jak podpořit vedoucí v komunikaci k lidem  a rozvoji dobrých vztahů v aktuálně vypjaté době?

Jak udržet firemní kulturu a dobrou náladu?

Rozvoj zaměstnanců, vedoucích a HR v souvisejících tématech

Psychologické poradenství pro zaměstnance

Koučink pro vedoucí i zaměstnance

Průzkumy firemního klimatu