KOMUNIKACE A VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE V PEDAGOGICKÉM TÝMU 

Skrze Osobnostní typologii lépe pochopíte sebe a své kolegy. Dokážete lépe rozumět, tolerovat a respektovat Vaši vzájemnou rozlišnost a využívat jí ve prospěch spolupráce v týmu. Větší tolerancí a snahou přizpůsobit se předejdete zbytečným nedorozuměním a vytvoříte si vzájemně příjemné prostředí. Prostřednictvím cvičení na týmovou práci získáte společný náhled na základní principy komunikace v týmu, předávání informací a budování týmového ducha vám v praxi pomůže vytvořit pevné základy Vašeho pedagogického týmu. Díky prožitému councilu se naučíte techniku, jak vést jednání, kdy chcete otevřeně sdílet informace a vzájemně si naslouchat. 

 CO VÁS V KURZU ČEKÁ

NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Osobnostní typologie
      Prezentace, osobní testy, procvičování, vzájemná zpětná vazba
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Základní principy komunikace v týmu
      Experimenty s poučením do praxe 
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Council
     Technika sdílení informací zacílená na vzájemné naslouchání 

O KURZU

ČASOVÁ DOTACE

16 hod