Tvoříme otevřený a bezpečný prostor, kde si ze srdce nasloucháme a s odvahou sdílíme.

Tváře Živemie

Jsme tu pro ty, kteří mají chuť na sobě pracovat. Pojďte s námi měnit sebe a tak dělat svět lepší!

Proč jsme se do toho pustili?

Hlavním impulsem pro založení Živemie je stav naší společnosti. Bez nadsázky si troufáme říct, že naše společnost je nemocná. I přes dlouhodobý materiální růst a zvyšování bohatství společnosti i jednotlivců je zřejmé, že mnoho lidí není opravdu šťastných a že tradiční hodnoty, které provázely lidstvo od nepaměti, ustupují do pozadí. To je paradox blahobytu.

Vycházíme z předpokladu, že změnit negativní jevy ve společnosti není možné seshora prostřednictvím politických struktur nebo managementu firem. Je to způsobeno tím, že se z nich postupně vytrácí skutečné osobnosti a duchovní vůdcové. 

Proto naše cesta vede od působení na jednotlivce k ovlivňování komunity a celku. Je nedirektivní a vysoce duchovní. Sledujeme ty nejvyšší cíle. Je to cesta namáhavá a nekonečná. Nejsme utopisté, proto víme, že nikdy nedojdeme k cíli. Ale chceme se k němu stále blížit a udělat maximum.

Zůstaňme v kontaktu

KONTAKTUJTE LUCKU PRO VÍCE INFORMACÍ