ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ A JEDNÁNÍ SE SVÍZELNÝMI TYPY ŽÁKŮ A RODIČŮ  

Společně se zamyslíme nad tím, co potřebuje rodič a žák od pedagoga. Vydefinujete si různé profily svízelných typů rodičů a žáků a odnesete si doporučení, jak se vhodně vůči těmto typům lidí chovat. Naučíte se, co je to asertivní přístup a jak je využívat v jednání s rodiči či žáky. Díky testům a cvičením společně odhalíte velmi jemné hranice mezi agresivním, pasivním a asertivním jednání a budete vědět, čemu se v komunikaci s rodič vyvarovat a jak si vymezit hranice vzájemné komunikace. Procvičíte si zvládání konfliktních situací na praktických příkladech a budete se cítit jistěji pro situace, které Vás mohou potkat v běžném životě. 

 CO VÁS V KURZU ČEKÁ

NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Definice potřeb rodičů a žáků jako východisko do tématu
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Profil svízelných typů rodičů a žáků
      Rozbor chování, volba adekvátního přístupu a opatření 
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Asertivita jako vhodný přístup pro řešení emočně vypjatých situací
      Vymezení asertivního, pasivního a agresivního jednání 
      Test
       Asertivní práva a vymezení osobních hranic
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Zvládání konfliktních situací
      Definice konfliktu
      Způsoby řešení konfliktů
      Trénink praktických situací včetně doporučení 

O KURZU

ČASOVÁ DOTACE

16 hod