Věra je bsolventkou ČVUT – Fakulta Stavební v Praze, open University s Profesionálním manažerským diplomem, výcviku v koučinku CWIP “Koučink – bohatství v lidech” a certifikačního procesu pro produkty Lumina Learning. Lektorské a poradenské činnosti se zcela oddala roku 2001. Pracuje jako nezávislý kouč a lektor především v oblasti základních lidských a manažerských dovedností se zaměřením zejména na komunikaci, osobnostní typologii lidí, týmovou práci a celkově osobnostní rozvoj. Sama sebe považuje za obyčejného člověka, kterému stačí málo - trocha legrace, dobré slovo, příjemná a pohodová atmosféra, milí lidé kolem sebe a také blázen, který je ochoten se svým mužem třeba i lézt po skalách a pro svou dceru udělat cokoli na světe. Její motto zní: "Žij a nechej žít." 

O Věrce

  • ZKUŠENOSTI
    23 let lektorských zkušeností, 10 let profesionálním koučem, více než 80 klientů, více než 250 hodin individuálního či týmového koučinku.
  • VZDĚLÁNÍ
    Absolventka ČVUT, Open University s profesionálním manažerským diplomem, absolventka výcviku Koučink – bohatství v lidech (CWIP), absolventka výcviku konceptu Nenásilné komunikace.
  • REFERENCE (firemní klientela)
    Aufeer Design, Proseat, Škoda Auto, Benteler ČR, Pivovar Svijany, CzechPak Manufacturing, A. Raymond, Explosia, LIS, Magna, Beckmann Coulter, Národní pokladnice, MCAE, Tyros Loading, Wotan Forest, VZP, A Raymond, Avant, Monroe.
  • REFERENCE (z řad veřejnosti)
    "Koučink - pro mě úplně nová věc. Pod citlivým vedením p. Klosové jsem se rozhodla k velkému životnímu kroku. Samotný koučink by se dal přirovnat k příjemnému povídání s přítelkyní. Tak báječná byla atmosféra, během níž jsem pochopila souvislosti, které měly vliv na mou práci. Děkuji, děkuji, děkuji."
  • SPECIALIZACE
    S potěšením školím a návazně koučuji manažery nižší a střední úrovně řízení. Spolu se věnujeme jejich osobnímu rozvoji a manažerským tématům. S klienty řešíme často i osobní situace, dilemata, rozhodnutí či změny. Ráda koučuji i celé týmy a vedu workshopy na strategická témata.
  • PŘÍSTUP
    Při koučování uplatňuji především empatické naslouchání a v případě, že je to pro klienta přínosné, ráda sáhnu po různých koučovacích a prožitkových technikách. Jde mi vždy o to, aby měl klient dostatek prostoru na své úvahy, získal náhled na své téma z různých úhlů pohledu a případně si prožitkem uvědomil potřebné souvislosti. Směřuji koučink vždy k definici konkrétních kroků vedoucích k řešení klientova tématu. Teprve jejich realizace přinese požadovanou změnu. V současné době velmi ráda vypomohu všem, kteří se cítí ohroženi, pod tlakem, bezradní a hledají sílu ze své situace vystoupit a převzít zodpovědnost do svých rukou, nebo jen potřebují vyslechnout či vést s někým laskavý rozhovor.
  • VÝCVIK
    Koučovací přístup mi byl vždy vlastní a uplatňuji jej roky při své lektorské práci zcela intuitivně. Certifikaci pro koučování jsem získala při výcviku CWIP (Koučink – bohatství v lidech) pod hlavičkou NTI – consulting, s.r.o. Při koučování uplatňuji také principy NVC, jež jsem nabyla při dvousemestrálním kurzu Nenásilné komunikace. Dále čerpám z nesčetného množství knih zaměřených na osobnostní rozvoj a koučování a ze svých osobních zkušeností.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video