ROZVOJ KREATIVNÍCH A ROZHODOVACÍCH SCHOPNOSTÍ U ŽÁKŮ 

Na kurzu se seznámíte se zásadami vedení pracovních žákovských skupin při řešení rozhodovacích úloh. Poznáte pět fází procesu \"řešení problémů\"tři základní stavební kameny kreativního řešení problému. Naučíte se propojit teorii rozhodování s problematikou finanční gramotnosti. Definujete si hlavní bariéry kreativity ve vzdělávacím procesu. Seznámíte se s cca 20 základními kreativními technikami využitelnými ve výuce a některé z nich si vyzkoušíte na vlastní kůži v rámci modelových situací. 

 CO VÁS V KURZU ČEKÁ

  • Kreativní myšlení a jeho složky
  • Fáze procesu řešení problému
  • Zásady skupinového a individuálního řešení problémových úloh
  • Rozhodování a problematika finanční gramotnosti
  • Příprava a realizace vlastní problémové úlohy