BUDOVÁNÍ IMAGE MODERNÍ ŠKOLY 

Pojmenujete role školy, rodiny a společnosti při výchovně-rozdělovacím procesu. Poznáte základní složky firemní kultury každé organizace, speciálně školy. Uvědomíte si dopad sdílených hodnot do života školy, poznáte základní strukturu realizovatelné a udržitelné strategie rozdělovací instituce. Představíme Vám koncept „Learning Organization“ – Učící SE organizace a jak ho promítnout do práce předmětových komisí. Definujete si nejvýznamnější faktory aktivně formující vztah mezi rodinou a školou. Seznámíte se s definicemi konkurenčního prostředí škol vytvářené ostatními veřejnými subjekty a připomenete si, jak vyhodnocovat priority v práci pedagoga, zejména v rámci jeho komunikace s kolegy a veřejnosti. 

 CO VÁS V KURZU ČEKÁ

NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Organizační kultura školy
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Vyvážená strategie
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Učící SE organizace a metody autoevaluace
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Tvorba kontraktu mezi učitelem, žákem a rodičem
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Strategické myšlení
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Předmětový a školní marketing
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Znaky moderní školy

O KURZU

AKREDITACE

MŠMT

ČASOVÁ DOTACE

20 Hod.