BUDOVÁNÍ IMAGE MODERNÍ ŠKOLY 

Pojmenujete role školy, rodiny a společnosti při výchovně-rozdělovacím procesu. Poznáte základní složky firemní kultury každé organizace, speciálně školy. Uvědomíte si dopad sdílených hodnot do života školy, poznáte základní strukturu realizovatelné a udržitelné strategie rozdělovací instituce. Představíme Vám koncept „Learning Organization“ – Učící SE organizace a jak ho promítnout do práce předmětových komisí. Definujete si nejvýznamnější faktory aktivně formující vztah mezi rodinou a školou. Seznámíte se s definicemi konkurenčního prostředí škol vytvářené ostatními veřejnými subjekty a připomenete si, jak vyhodnocovat priority v práci pedagoga, zejména v rámci jeho komunikace s kolegy a veřejnosti. 

 CO VÁS V KURZU ČEKÁ

  • Organizační kultura školy
  • Vyvážená strategie
  • Učící SE organizace a metody autoevaluace
  • Tvorba kontraktu mezi učitelem, žákem a rodičem
  • Strategické myšlení
  • Předmětový a školní marketing
  • Znaky moderní školy