Online kurzy

pro zaměstnance v oblasti měkkých dovedností

Časová dotace

2 x dopolední setkání 8:30-12:30

Prostředí kurzu

MS Teams, online kvízy, mentimeter, jamboard, chat

Forma kurzu

Garance 80% interakce účastníků

Vybavení

Kamera, mikrofon

Cena kurzu

4 450,- Kč + DPH