STORNO PODMÍNKY

Při zrušení účasti/akce je objednatel povinen uhradit poměrnou část smluvní ceny podle následujících podmínek:

0%  15 a více kalendářních dnů před konáním

50%  14 – 8 kalendářních dnů před konáním

100% 7 a méně kalendářních dnů před konáním

Do lhůty se nezapočítává den zahájení akce.