MANAŽERSKÉ ROZHOVORY V ÉŘE COVIDU

Kurz připraví přímé vedoucí na manažerské rozhovory se svými podřízenými v kontextu covid éry – home officů, stresového vypětí, nejistoty budoucnosti, duševní ne/pohody atd. Přinese vedoucím základy pozitivní psychologie při vedení rozhovorů.

CO VÁS V KURZU ČEKÁ 

 • Manažerské rozhovory 1 : 1

 • Klíčové principy 1 : 1 rozhovorů

 • Význam rozhovorů

 • Praktické rady pro vedení rozhovoru online

 • Vybrané situace manažerských rozhovorů
  small talk

 • Pozitivní x negativní zpětná vazba

 • Klesající výkon

 • Hodnoticí část rozhovoru

 • Osobní motivační rozhovor

 • Spolupráce z home officu, vedení na dálku

 • Rozpoznání psychické nepohody, nadmíry stresu

 • Jiné specifické

 • Základy pozitivní psychologie při vedení rozhovorů

 • Trénink na modelových situacích

PRO KOHO JE KURZ URČEN

 • pro přímé vedoucí, teamleadry

LEKTOR KURZU

MILAN KOHOUT

Lektor, kouč a trenér

Forma kurzu

Prezenční i online varianta

Časová dotace

8 hodin

Místo konání

U klienta, v prostorách NTI či online v MS Teams