PÁNEM SVÉHO ČASU
PRAKTICKÝ TIME MANAGEMENT

V kurzu získáte praktické návody, jak efektivněji pracovat se svým časemzískat prostor pro důležité věci. Zmapujete si své „zloděje času“ a obdržíte konkrétní návody, jak se jich zbavit. Získáte pracovní deník, který vám pomůže vytvořit si potřebné návyky k efektivnějšímu využití času.

CO VÁS V KURZU ČEKÁ 

 • Čas & já
  • Uvědomění si vlastního postoje k času a práce s ním.
  • Různé přístupy ke vnímání času a práci s ním.
  • Koncept důležitosti a naléhavosti jako základní.
 • Princip řízení času IV. generace
  • Rozlišování aktivit na důležité a naléhavé.
  • Jak a podle čeho vyhodnocovat co je a co není důležité a nastavit si priority.
  • Vyhodnocování důležitosti v pracovním a v osobním životě.
  • Náměty na to, jak získávat čas na důležité věci.
 • Definice standardních zlodějů a žroutů času
  • Praktické návody vedoucí k jejich odstranění či zmírnění.
  • Tvorba vlastního seznamu a hledání svých vlastních možností řešení.

LEKTORKA KURZU

KDY

V případě zájmu nás kontatujte.

KDE

NTI – consulting, s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec 1

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

4.950,- Kč + DPH