INTERNÍ ŠKOLITEL 

Získáte širší pohled na práci interního školitele, jeho roli a klíčové kompetence. Dostanete prostor k vlastní sebeanalýze. Lépe pochopíte proces školení (od přípravy po vyhodnocení). Získáte prostor pro trénování klíčových dovedností interního školitele, jako je účinná prezentace a schopnost zaujmout posluchače. 

CO VÁS V KURZU ČEKÁ 

1. den

 • Já jako lektor
  • Vymezení role a kompetence interního školitele.
  • Vlastní sebeanalýza.
 • Účinné školení jako proces
  • Základní kroky každého účinného školení: od identifikace potřeb po vyhodnocení účinnosti.
  • Příprava na školení - Myšlenková mapa jako nástroj pro dobrou přípravu.
  • Časový scénář školení.
  • Ověřování znalostí a dovedností.
  • Vyhodnocování účinnosti a efektivity školení.  
 • Trénink prezentačních dovedností lektora
  • Trénink prezentování a předávání informací se zpětnou vazbou.
  • Neverbální komunikace - praktické rady a tipy.
  • Krása vizualizace.
  • Prezentace a podkladové materiály pro účastníky. 
 • Zadání do praxe

2. den

 • Metodiky a techniky školení
  • Techniky zapojení účastníků a udržení jejich pozornosti.
  • Aktivizační metody na příkladech: icebreakery, energizery, hry…
  • Docílení interaktivity účastníků.
  • Nastartování a zvládání diskuse.  
 • Náročné situace v praxi lektora
  • Jak zvládnout problémového účastníka či situaci?
  • Jak reagovat na námitky?
  • Jak podat negativní zpětnou vazbu jednotlivci/skupině?
  • Jak si poradit s demotivací jednotlivce/skupiny.
  • Práce s vlastní trémou. 
 • Trénink vedení školení se zpětnou vazbou

LEKTORKA KURZU

KDY

11. 10. 2024 + 1. 11. 2024

KDE

NTI – consulting, s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec 1

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

4.950,- Kč + DPH / den