Lean & Digi Day

PROGRAM PRO VÁS PRÁVĚ PŘIPRAVUJEME

best practices lean specialistů a výrobních manažerů

Residence ROSA

14. 11. 2024

Jaký byl loňský ročník?

9:00 - 9:20

Zahájení a úvodní networking účastníků

9:20 - 10:00

LEAN A ZLEPŠOVÁNÍ Z PRAXE ČESKÝCH PODNIKŮ

Aneb od rozhodnutí majitele k LEAN transformaci podniku.

Příspěvek o praktické aplikaci LEAN managementu, digitalizaci a průmyslu 4.0 v prostředí českých výrobních podniků s cílem zvýšení efektivity procesů, zkrácení průběžné doby a zajištění dlouhodobého fungování.

Marcel Pavelka

jednatel, konzultant a projektový manažer, společník API - Akademie produktivity a inovací

Jako jednatel a zároveň projektový manažer společnosti API – Akademie produktivity a inovací, s.r.o. poskytuje Marcel poradenství a vedení projektů v oblasti LEAN managementu, nastavení efektivního výrobního systému a zavádění metod průmyslového inženýrství. Mezi jeho profesní orientaci patří např. Value Stream Mapping, 5S, vizuální podnik, SMED, One Piece Flow, Lean Flow, zvyšování efektivity výrobního zařízení, optimalizace linek, budování efektivního výrobního systému, optimalizace pracovišť a strojního zařízení, moderace WS a jiné.

10:00 - 10:45

DIGITAL FACTORY

·      sběr dat z linek, využití k řízení materiálových toků

·      příklady Andonu, příklady digitalizace v nevýrobních procesech

Martin Hančil

Continues Improvement Manager, TE Connectivity Trutnov

Martin pracuje od roku 2014 v TE Connectivity Trutnov. Vede tým neustálého zlepšování, kde využívá jak své technické a projektové znalosti, tak tah na výsledky a motivaci a zapojení týmu. Martin se rád věnuje skialpinismu a horolezectví.

Jaroslav Propš

Continuous Improvement Technician, TE Connectivity Trutnov 

Jaroslav pracuje od roku 2015 v TE Connectivity Trutnov. Věnuje se zavádění a vedení metod štíhlé výroby, v současné době konkrétně aplikacím pro Digital Factory, 5S, TPM. Má zkušenosti též jako procesní inženýr se zodpovědností za výrobní linky, kordinací projektů modernizace výrobních linek či zavádění systémů Digital Factory - Industry 4.0. Jaroslav rád jezdí na kole, toulá se po horách a zahradničí.

10:45 - 11:15
přestávka
11:15 - 12:00

DIGITALIZACE VÝROBNÍ DOKUMENTACE - EPRODUCTION

ZMĚNA PŘÍSTUPU K SHOP FLOOR MANAGEMENT

·      Digitalizace na výrobní lince s využitím funkcionalit chytrých zařízení s cílem usnadnit práci mistrům

·      SFM = změna přístupu k sdílení informací od úrovně směny až po MGMT meeting

Tomáš Krajsa

Manager Production, KIEKERT-CS 

Zapálený strojař tělem i duší s vrozenou úctou ke všemu technickému, postižen nadšením pro aktivní sportovní trávení volného času.

12:00 - 12:45

LSW - LEADER STANDARD WORK = STANDARDIZACE RUTIN VEDOUCÍHO

·      klíčová metoda pro neustálé zlepšování, rozvoj procesů a jejich efektivity

·      standardní rutiny pro lídry/manažery na všech úrovních, pomocí kterých řídí své lidi a procesy tak, aby:

o   definovaný standard práce byl vždy proveden

o   odchylky v procesu byly vždy okamžitě rozpoznatelné

o   byla rychlá a účinná reakce na odchylky v procesech

o   neustálé zlepšování procesů / standardů bylo iniciováno a řízeno

Dana Menclová

Head of Plant CBS, Continental Automotive, závod Brandýs nad Labem 

Dana pracuje 17 let v automobilovém průmyslu v oblasti kvality, od roku 2019 v Continental Automotive. Působí jako vedoucí týmu CBS – vedení a podpora závodu v otázkách lean a neustálého zlepšování pomocí metodicky uceleného programu pro Continental na základě Toyota production systému.

12:45 - 13:45
oběd
13:45 - 14:00

TÝMOVÁ "REFRESH" VÝZVA

14:00 - 14:30

ZKUŠENOSTI S VÝVOJEM A PROVOZEM LINEK 3 GENERACÍ

Od plně automatizovaných k poloautomatizovaným.

Kamil Tatarla

Production & Maintenance manager, SSI Technologies 

Výrobní manažer a manažer údržby působící 22 let v automobilovém průmyslu. Certifikovaný six sigma black belt a lean inženýr orientovaný na práci s daty. Ve volném čase aktivní sportovec.

14:30 - 15:00

DIGITALIZACE TECHNOLOGIE

Sledování činnosti oddělení technologie s cílem řízení priorit, vytížení a zdrojů.

Jakub Fejtek

Process Development Manager EEC, ASSA ABLOY 

Jakub je absolventem ČVUT v Praze. Před nástupem do ASSA ABLOY, kde pracuje jako Process Development Manager pro střední a východní Evropu, získal zkušenosti z různých průmyslových odvětví, jako je letectví, defence nebo automobilový průmysl. Jeho hlavní zodpovědností je digitalizace, mapování procesů a vedení zlepšovacích projektů. Zaměřuje se hlavně na back-office procesy. Jeho osobním mottem je „Take the robot out of a human“.

15:00 - 15:15
přestávka
15:15 - 16:00

DISKUSNÍ STOLY DLE PREFEROVANÝCH TÉMAT

MÍSTO KONÁNÍ

Liberecká Výšina

Wolkerova 251

Liberec

účastnický poplatek

Základní cena
5 900 Kč
bez DPH
Při včasném objednání
4 900 Kč
bez DPH
Při objednání do 22. 9. 2023
akce skončila