Firemní kurzy

MANAŽERSKÉ KURZY

Kurzy pro začínající i zkušené manažery.

vedení hodnoticích rozhovorů

vedení lidí a motivace

asertivní jednání

řešení problémů a rozhodování

řízení změn

delegování

vedení porad

koučování týmu

KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

Kurzy soft skills pro zaměstnance na všech pracovních úrovních.

TIME MANAGEMENT A SEBEŘÍZENÍ

PSYCHOLOGIE JEDNÁNÍ S LIDMI

ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ

ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ

KREATIVITA

ELEVATOR PITCH

STRES MANAGEMENT

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

KURZY PRO MISTRY A TEAMLEADRY

Kurzy pro začínající i zkušené mistry a teamleadry výrobních společností.

ROLE MISTRA

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

PŘESVĚDČIVÁ KOMUNIKACE A PREZENTACE

VEDENÍ MINIPORAD

VEDENÍ A MOTIVACE LIDÍ

ZPĚTNÁ VAZBA

ZVLÁDÁNÍ SVÍZELNÝCH PRACOVNÍKŮ

ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

ŘÍZENÍ ČASU A OBRANA PROTI STRESU

KURZY PRO OBCHODNÍKY

Kurzy pro obchodníky jim pomohou lépe prezentovat sebe sama, svůj produkt i firmu.

TYPOLOGIE ZÁKAZNÍKŮ

OSOBNOST ZÁKAZNÍKA

OBCHODNÍ VYJEDNÁVÁNÍ

ETIKA OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ

DLOUHODOBÉ ROZVOJOVÉ PROGRAMY

TALENT PROGRAM

MANAŽER S LIDSKOU TVÁŘÍ

MISTR VE FORMĚ