EFEKTIVNÍ VEDENÍ PORAD

Tréninkem získáte větší jistotu v organizaci a vedení porad, osvojíte si dovednosti facilitátora a moderátora porad. Pochopíte a odstraníte "zabijáky" efektivních porad. Kurz je určen pro všechny, kdo vedou schůzky a porady, pro týmové vedoucí a manažery a projektové vedoucí.

 CO VÁS V KURZU ČEKÁ

NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Zabijáci efektivních porad
      Proč porady, schůzky nefungují a co s tím?
      Rozbor a reflexe zkušeností účastníků
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Klíčová pravidla efektivních porad
      Jasné cíle a struktury porad
      Zodpovědnosti jednotlivců, týmu
      Jak na přípravu?
      Tipy pro vlastní organizaci a řízení porad
      Porada skončila, co dál?
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Vedení diskusí na poradě
       Klíčové dovednosti vedoucího porady pro facilitaci, moderaci
       Jak motivovat a aktivizovat skupinu k diskusi?
       Jak usměrnit a reagovat na emoce, odpor, kritiku?
       Jak diskusi uřídit a směřovat k výstupům?
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKAPrezentační, argumentační dovednosti při poradách
     Jak zlepšit dovednosti vedoucího porady, samotných účastníků?
     Čím podpořit kvalitu prezentací na poradě?
      Tipy pro stručnost, jednoduchost příspěvků
      Zásady efektivní komunikace
NTI_GR_ELEMENTY_RGB_KOSTICKA Rozhodování a výstupy porad
      Metody rozhodování při poradách
      Výstupy a výsledky porad – jak s nimi dále pracovat? 

O KURZU

KDY

termín bude upřesněn

KDE

Učebna NTI – consulting, s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec 1

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

3 750 Kč + DHP

LEKTOR KURZU

JANA MATĚJÍČKOVÁ
JANA MATĚJÍČKOVÁ