Zuzana Hanáková 

  • konzultantka, lektora, koučka
  • absolventka UTB Zlín, obor Marketingové a sociální komunikace
  • absolventka psychoterapeutického výcviku v integrativní psychoterapii – Skálův Institut, Praha
  • absolventka výcviku Koučink jako umění pod vedením Magdaleny Vokáčové
  • od roku 2014 působila jako terapeut pro individuální a skupinovou terapii v oblasti adiktologie.
  • své lektorské zkušenosti získávala v České spořitelně v pozici interního lektora a kouče. Od roku 2013 působila jako nezávislý lektor otevřených a interních kurzů v top vision v oblasti soft skills pro střední a nižší management
  • v současné době se věnuje zejména oblasti osobního sebe-rozvoje, komunikace a vztahům (pracovní, rodinné, partnerské). Ráda se spolu-podílí na outdoorových programech
  • v posledních letech se účastnila vzdělávání pro firmy Bosch Česká republika, Porsche Engineering, zahradnictví Gabriel, Philips, Artin, AGC, Česká Spořitelna