Zážitkem k týmové práci

PRACOVNÍ

zaměřen na workshop

POČET ÚČASTNÍKŮ

12 ve skupině, 12+ více skupin

ČASOVÁ NÁROČNOST

1 - 1,5 dne

Program má daný workshopový rámec, v rámci kterého se řeší konkrétní požadavky týmu. Pracovní části jsou zkombinované s outdoorovými teambuildingovými částmi, při kterých se utužuje týmový duch.

Průběh programu 

Workshopové části programu jsou vedeny interaktivní formou. Pracovní části jsou proloženy teambuildingovými bloky, které vedou ke sjednocení týmu v probírané problematice a podpoře týmové spolupráce.

Počet účastníků 

12 účastníků na jednu skupinu, nad 12 účastníků dělení do menších skupin.

Časová náročnost

1 - 1,5 dne

HLAVNÍ CÍL

Pracovní workshop doplněný o prvky teambuildingových aktivit vedoucích ke zlepšení týmové práce.

manažerský výjezd

týmový či mezitýmový

týmová spolupráce

aktivní relax