ZÁKONÍK PRÁCE PRO HR

CO VÁS V KURZU ČEKÁ 

 • Covid éra z pohledu pracovního práva - nejčastější problémy na příkladech zpraxe

 • Informace o klíčových změnách v ZP od 7/2020 a 1/2021

 • Vybraná pracovněprávní problematika
 • Závislá práce a tzv. „švarcsystém“
 • Možnost odchýlení od ZP, zákaz použití úpravy OZ na pracovní vztahy
 • Zákaz diskriminace
 • Právní jednání podle OZ a ZP
 • Neplatná a zdánlivá jednání - rozdíl, výčet zdánlivých jednání podle ZP
     
 • Vznik, změny, ukončení pracovního poměru
 • Vznik pracovního poměru – zkušební doba, doba určitá, informování o obsahu pracovního poměru
 • Změny pracovního poměru – převedení na jinou práci, dočasné přidělení, pracovní cesta
 • Ukončování pracovních poměrů – dohoda, výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době, odstupné (+zajímavé judikáty týkající se ukončování pracovních poměrů)
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ)
     
 • Pracovní doba, BOZP, náhrada škody a další témata pracovněprávních vztahů
 • Pracovní doba – typy rozvržení, pružná pracovní doba, konto pracovní doby, přestávky, odpočinky, evidence pracovní doby
 • Vyrovnávací období, správně vedená evidence pro kontrolu a další
 • Základy bezpečnosti práce – povinnosti zaměstnavatelů, povinnosti zaměstnanců, zdravotní prohlídky
 • Mzda – rozdíly mezi určením a sjednáním mezd, povinné mzdové složky, zaručená mzda, přesčasy
 • Překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele
 • Dovolená – plánování, určování, čerpání, krácení, převádění…
 • Náhrada škody, dohody o odpovědnosti (hmotná odpovědnost, odpovědnost za svěřenou věc, uznání dluhu, dohoda o srážce ze mzdy)
 • Informování a projednávání se zaměstnanci
 • Vnitřní předpisy
 • Konkurenční chování a konkurenční doložka (zakázaná konkurence dle OZ)
 • Osobní spisy, potvrzení o zaměstnání
 • Doručování písemností a další…

LEKTORKA KURZU

DANA BLAŽKOVÁ

poradkyně pracovního práva

Získáte přehled a jistotu v problematice od vzniku pracovního poměru, přes změny až ke skončení. Seznámíte se s řadou příkladů z praxe a dostanete prostor pro konzultaci Vašich konkrétních otázek. Program kurzu zohlední stav eventuálně schválených novel

KDY

v případě zájmu nás kontaktujte

KDE

NTI – consulting, s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec 1

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

3 950 Kč + DPH