Tour de Bezděz/Trosky/Ještěd/Hamr 

ORIGINÁLNÍ

různorodost lokalit

POČET ÚČASTNÍKŮ

20 ve skupině, 20+ více skupin

ČASOVÁ NÁROČNOST

1 - 1,5 DNE

Program je tematicky koncipován jako zážitkový výlet na koloběžkách či kolech s řadou pestrých týmových úkolů. Trasa tour a způsob přesunu na etapách je zvolen s ohledem na fyzické možnosti všech účastníků a pojat nesoutěžně. Peloton se bude po většinu času pohybovat společně (do 20 osob) či v týmech.

Průběh programu 

Po trase připravené na míru vás čekají týmová stanoviště s pestrými úkoly, neznámými místy a cílovou oslavou. Užijete si koloběžky či kola, mapy, skály, tajuplná zákoutí, vodu, lodičky, šifry i medaile.

Počet účastníků 

20 účastníků na jednu skupinu, nad 20 účastníků pohyb ve skupinách 

Časová náročnost

1 - 1,5 dne, vhodné doplnit vítěznou odměnou a volnočasovými – sportovními aktivitami druhý den dle preferencí účastníků

Originální trasy 

dle zvolené lokality, možnost naplánovat ve vámi zvolené lokalitě

HLAVNÍ CÍL

Netradiční společný zážitek Posílení týmového ducha

týmová spolupráce
aktivní relax
zábava
poznání
společný cíl