ZVLÁDÁNÍ SVÍZELNÝCH LIDÍ VE VÝROBĚ

Trénink připraví vedoucí, mistry a předáky ve výrobě na zvládání obtížných zaměstnanců. Účastníci získají lepší vhled do příčin svízelného jednání svých podřízených či kolegů a budou seznámeni se základními zvládacími taktikami. Budou schopni identifikovat různé podoby manipulace a čelit jim. Lépe poznají vlastní interpersonální tendence.

V současné době, kdy je na trhu velká poptávka po dělnických profesích, je častým problémem nepřizpůsobivost, agresivita i nesamostatnost mnohých dělníků. Vedoucí jsou nuceni přijmout i velmi komplikované typy zaměstnanců a zvládnout s nimi výrobní proces. Na druhou stranu stereotypní výrobní proces je pro mnoho dělníků na hraně lidské důstojnosti a jejich psychické rozpoložení tomu odpovídá. Je rolí vedoucího, aby byl na jednání se svízelnými typy podřízených připraven.

CO VÁS V KURZU ČEKÁ 

 • Analýza konfliktního jednání ve výrobě
  • Zjištění příčin konfliktního jednání.
  • Identifikace svízelných typů zaměstnanců.
  • Typologie svízelných zaměstnanců.
  • Volba zvládací strategie (jak a s kým jednat).   
 • Obrana proti manipulaci a zpětnému delegování
  • Agresivní a pasivní podoby manipulace
  • Nástroje boje proti manipulaci    
 • Psychická onemocnění a závislosti
  • Identifikace příznaků psych. onemocnění
  • Problematika závislosti
  • Kazuistiky
  • Doporučení k jednotlivým tendencím jednání   
 • Základy krizové intervence pro vedoucí ve výrobě
  • Jak zvládnou akutní krizi u podřízeného  
 • Diagnostika interpersonálních tendence
  • Vlastní profil interpersonálních tendence
  • Rysy extrémních poloh   
 • Řeč těla
  • Charakteristické neverbální projevy svízelných typů  
 • Trénink zvládání konfliktních situací

LEKTOR KURZU

KDY

29. 11. 2024

KDE

NTI – consulting, s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec 1

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

4.950,- Kč + DPH