UKONČOVÁNÍ PRACOVNÍCH POMĚRŮ A JUDIKATURA

Ukončit správně pracovní poměr tak, aby následně nemohly nastat pochybnosti o platnosti, může být téměř věda. Řada zaměstnavatelů si není jistá, jaký použít výpovědní důvod, kdy přistoupit k okamžitému zrušení, jaký je rozdíl mezi špatnými pracovními výsledky a porušováním povinností apod. Proto vás zveme na kurz, kde společně projdeme pravidla pro ukončování podle zákoníku práce a pravidla pro právní jednání podle občanského zákoníku, které s ukončováním úzce souvisí. Přitom, jak je v názvu slíbeno, budeme se věnovat také judikatuře (tj. rozhodnutím nejčastěji Nejvyššího soudu). Součástí školení je studijní materiál s příklady vč. několika desítek konkrétních judikátů.

CO VÁS V KURZU ČEKÁ 

 • právní jednání

 • zdánlivé a neplatné jednání (rozdíly)

 • jednání za zaměstnavatele/svědci

 • uzavírání smluv

 • smlouva o smlouvě budoucí

 • závaznost judikatury

 • způsoby skončení pracovního poměru

 • kdy lze namítnout neplatnost dohody

 • výpověď ze strany zaměstnance při nesouhlasu s přechodem práv na jiného zaměstnavatele

 • jak vybrat správný výpovědní důvod (rozdíly, časté záměny a chyby)

 • vytýkací dopisy za neuspokojivé výsledky a za porušování povinností

 • okamžité zrušení pracovního poměru

 • zrušení ve zkušební době

 • uplynutí sjednané doby

 • smrt zaměstnance

 • smrt zaměstnavatele

 • hromadné propouštění

 • odstupné

 • propadné lhůty používané na úseku ukončování pracovních poměrů

 • potvrzení o zaměstnání/pracovní posudek

 • výběr z rozsudků, mnoho příkladů z praxe

 • diskuse…

LEKTORKA KURZU

DANA BLAŽKOVÁ

poradkyně pracovního práva

KDY

V případě zájmu nás kontaktujte.

KDE

NTI – consulting, s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec 1

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

4.950,- Kč + DPH

DOPORUČUJEME

Ukončování pracovního poměru ale není jen o tom znát všechny právní náležitosti. Jde také o to manažerskou dovednost, která vyžaduje respekt a empatii k zaměstnanci, který je tímto rozhodnutím ovlivněn.

Při registraci na kurz Ukončování pracovních poměrů a judikatura získáváte výhodnější cenu 3.000,-/osoba bez DPH na kurz: