S CHLADNOU HLAVOU
řešení obtížných komunikačních situací

Na školení lépe porozumíte příčinám konfliktů mezi jednotlivci. Naučíte se předvídat konflikty a předcházet jim. Natrénujete si komunikaci při sporech a konfliktních situacích (kritická zpětná vazba, sdělení nepříjemné zprávy, Vaše konkrétní obtížné situace). Vyzkoušíte si, jak jednat s různými typy konfliktních a svízelných lidí a naučíte se, jak zvládat emoceřešit obtížné situace s chladnou hlavou!

CO VÁS V KURZU ČEKÁ 

 • Znáte své obtížné situace a víte, jak reagujete?
  • Identifikace konfliktních situací.
  • Test vlastního přístupu ke konfliktům.
  • Klíčové zásady efektivní komunikace při obtížných situacích.
 • Umění mluvit a naslouchat
  • Kladení otázek a umění správných odpovědí.
  • Zvládání dělat kompromis.
 • Neverbální komunikace při konfliktních situacích
  • Vnější řeč těla - proč je důležitá, jak ji správně číst?
  • Negativní signály, optika, proxemika, mimika, posturologie.
  • Efektivní využití řeči těla.
 • Anatomie konfliktu
  • Jak a proč vzniká konflikt?
  • Jak konflikt co nejrychleji rozpoznat?
  • Jaké jsou fáze rozvoje konfliktu?   
 • Jaké jsou strategie řešení konfliktu?
  • Zvládání dělat kompromis.
  • Jak od konfliktu ke spolupráci?
  • Jak umět vyjednávat?   
 • Emoce – jak řešit konflikt s chladnou hlavou?
  • Jak zvládnout emoce při nepříjemných situacích?
  • Jak efektivně pracovat s emocemi?
  • Jak se chránit před neférovými praktikami?
  • Jak rozpoznat a zvládnout manipulaci při jednání?

LEKTORKA KURZU

KDY

22. 11. 2024

KDE

NTI – consulting, s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec 1

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

4.950,- Kč + DPH