ZÁKONÍK PRÁCE V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

Kurz je uzpůsoben přímo pro potřeby HR – podrobnější informace pro personalisty formou workshopu. Je veden aktivní formou pomocí testu – otázek – odpovědí. 

CO VÁS V KURZU ČEKÁ 

 • začínáme písemným testem, který si každý účastník vyplní a ponechá u sebe - nemusí z něj nikomu "skládat účty"

 • následně společně procházíme otázky, hledáme správné odpovědi a vysvětlujeme si, proč jsou správné (tato část zabere většinu času a je skutečně velmi aktivní

 • test je rozdělen na 3 úrovně:  
  (1) co by měl umět každý personalista  
  (2) pokročilá část 
  (3) nadstavba + slovní úlohy 

 • test neobsahuje žádné chytáky - existuje vždy jen 1 správná odpověď, kterou stačí zaškrtnout z předvolených variant 

 • výklad je doplněn o zajímavé rozsudky Nejvyššího soudu, které jsou obecně platné (a mnohdy překvapivé) + příklady z praxe 

 • poslední část jsou další dotazy účastníků, na které dosud nepřišla řada a týkají se pracovního práva či personalistiky obecně

 • účastníci obdrží správné odpovědi s uvedením odkazů na právní předpisy a judikaturu, které dokládají správnost odpovědí a usnadňují návrat k tématu a event. další samostudium 

 • Testovací otázky se týkají také okruhů, kterých se dotkla Novela ZP.
 • A novele se budeme pochopitelně věnovat také během diskuze nad vašim dotazy.
 • Tento typ vzdělání je ideální pro ty, kteří už mají za sebou řadové kurzy pracovního práva, a tudíž mají často pocit, že už se na hard skills kurzech nemají, co naučit. Na konci by měl každý účastník vědět „kde ho tlačí bota“ a moci tak postupně v budoucnu pracovat na doplnění znalostí. 

LEKTORKA KURZU

DANA BLAŽKOVÁ

poradkyně pracovního práva

KDY

V případě zájmu nás kontaktujte.

KDE

NTI – consulting, s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec 1

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

4.950,- Kč + DPH