KUCHAŘKA KLÍČOVÝCH DOVEDNOSTÍ PRO MISTRY
komunikace - vedení týmu - motivace dělníků

Získáte více jistoty ve svých dovednostech komunikace, vedení a motivace lidí. Osvojíte si klíčové principy komunikace a pochopíte jejich dopady do praxe. Připravíte se na nejčastější konfliktní situace při vedení lidí z pohledu mistra. Posílíte se v efektivní zpětné vazbě - umění pochválit / konstruktivně kritizovat. Porozumíte Vašemu vlastnímu stylu vedení a motivace lidí a získáte tipy na jeho rozvoj.

CO VÁS V KURZU ČEKÁ 

 • Komunikace mistra
  • Klíčové zásady efektivní komunikace mistra.
  • Umění přijmout informace.
  • Umění srozumitelně předat informace.
 • Prezentace myšlenky, záměru a argumentační minimum
  • Prezentace klíčové myšlenky v jedné minutě.
  • Příprava, trénink a získání zpětné vazby.
 • Vedení jednotlivce a týmu
  • Role mistra při vedení lidí.
  • Atributy mistra a přirozená autorita.
  • Umění podat a přijmout zpětnou vazbu.
  • Pravidla pochvaly, pravidla kritiky.
  • Sladění požadavků můj nadřízený x já x moji lidé.
      
 • Motivace dělníků
  • Hodnocení podřízených, hodnotící rozhovory.
  • Motivace jednotlivců x motivace týmu.
  • Motivační faktory dělníků a jak s nimi pracovat.

LEKTOR KURZU

KDY

5. 6. 2024

KDE

NTI – consulting, s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec 1

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

4.950,- Kč + DPH