KUCHAŘKA KLÍČOVÝCH DOVEDNOSTÍ

PRO MANAŽERY
komunikace - sebeřízení a vize - delegování

V kurzu získáte jistotu ve svých manažerských dovednostech komunikace, delegování a sebeřízení. Osvojíte si klíčové principy manažerské komunikace a pochopíte jejich dopady do praxe. Připravíte se na nejčastější konfliktní situace při vedení lidí. Získáte praktické tipy pro Vaši vlastní efektivnější organizaci práce a stanovování priorit a posílíte se v umění motivovat sebe i druhé.

CO VÁS V KURZU ČEKÁ 

 • Efektivní manažerská komunikace
  • Klíčové manažerské rozhovory.
  • Účinná zpětná vazba – poskytování a přijímání zpětné vazby.
 • Umění vedení porad
  • Předcházení a řešení konfliktů.
  • Jasná prezentace myšlenek a účinná argumentace.
  • Asertivní komunikace v praxi manažera.
  • Komunikace v náročných obdobích (změny, nedaří se…).
 • Umění delegovat
  • Praktické zásady delegování.
  • Co, komu, jak a kdy?
  • Bariéry delegování a jak je odstranit?
  • Delegování z pohledu manažera x podřízeného.
 • Sebeřízení a vize     
  • Šéf, já, můj tým: sladění vzájemných očekávání výkonu a spolupráce.
  • Hodnoty, priority, cíle.
  • Time management – jak získat více času na důležité věci?
  • Efektivní organizace práce.
  • Motivace manažera a řízení vlastního výkonu.

LEKTORKA KURZU

KDY

8. 11. 2024

KDE

NTI – consulting, s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec 1

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

4.950,- Kč + DPH