ELEVATOR PITCH
efektivní prezentace klíčové myšlenky v 1 minutě

Na kurzu se seznámíte s prezentační technikou Elevator Pitch jako efektivní metodou k nenásilnému představení klíčové myšlenky ve velmi krátkém čase. Získáte dovednost prezentovat myšlenku, záměr či plán, tak, aby jej posluchači pochopili a přijali pozitivně. Prakticky si vyzkoušíte prezentování touto technikou a získáte užitečnou zpětnou vazbu

CO VÁS V KURZU ČEKÁ 

 • Elevator Pitch v kostce
 • Typické situace využití ve vaší praxi
 • Obsahová stránka prezentace
  • Fáze Elevator Pitch
  • Od myšlenky ke správným slovům
  • Pozitivní konotace sdělení
  • Čemu se při Elevator Pitch vyvarovat
 • Forma prezentování
 • Řeč těla při prezentování 
 • Trénink 
  • Příprava prezentace
  • Trénink prezentování 
  • Rozbor videotréninku
 • Analýza vlastních silných a rozvojových stránek při prezentování
 • Kroky k osobnímu rozvoji 

LEKTORKA KURZU

KDY

25. 10. 2024

KDE

NTI – consulting, s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec 1

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

4.950,- Kč + DPH