Lucka pracuje v NTI od roku 2011, kdy poskytovala podporu lektorům a koordinaci jednání mezi nimi, klientem a školicím zařízením. V současné době zajišťuje podporu obchodnímu oddělení, organizaci otevřených kurzů a komunikaci s klienty. Lucka se specializuje na vzdělávací projekty podporované z EU a také se podílí na přípravě outdoorových programů a koordinuje jejich organizaci na místě.

O Lucce