Zuzka je absolventkou UTB Zlín, obor Marketingové a sociální komunikace, psychoterapeutického výcviku v integrativní psychoterapii – Skálův Institut a absolventka výcviku Koučink jako umění pod vedením Magdaleny Vokáčové. Od roku 2014 působí jako terapeut pro individuální a skupinovou terapii v oblasti adiktologie. Své lektorské zkušenosti získávala v České spořitelně v pozici interního lektora a kouče. Od roku 2013 působila jako nezávislý lektor otevřených a interních kurzů v top vision v oblasti soft skills pro střední a nižší management. V současné době se věnuje zejména oblasti osobního sebe-rozvoje, komunikace a vztahům (pracovní, rodinné, partnerské). Ráda se spolu-podílí na outdoorových programech.

O Zuzce

 • ZKUŠENOSTI
  7 let lektorských zkušeností, 6 let v roli kouče a terapeuta. 60 klientů a více než 200 hodin individuálního koučování a terapie
 • VZDĚLÁNÍ
  Absolventka UTB Zlín, obor Marketingové a sociální komunikace. Absolventka psychoterapeutického výcviku v integrativní psychoterapii – Skálův Institut, Praha a výcviku Koučink jako umění pod vedením Magdaleny Vokáčové.
 • REFERENCE (firemní klientela)
  Bosch Česká republika, Porsche Engineering, zahradnictví Gabriel, Philips, Artin s.r.o., AGC a.s., Česká Spořitelna
 • REFERENCE (z řad veřejnosti)
  " Milá Zuzko, ráda bych Ti poděkovala, že jsi mi pomohla pochopit, uvědomit si a nalézt cestu k sebe sama. Oceňuji tvůj empatický a citlivý přístup, který přispěl k tomu, že se mi snáze mluvilo o mém vnitřním světě. Je skvělé, jak se umíš napojit na lidi. Kladeš otázky, díky kterým jsem z konzultací odcházela s tzv. "aha" momenty. Byly to impulsy, které mě postupně vedly ke změně.“ Michaela, Plzeň
 • SPECIALIZACE
  Osobní rozvoj klientů formou koučování, terapie nebo odborné konzultace nejčastěji v oblasti komunikace a vztahů. Mou vášní je téma závislosti ve vztazích (pracovních, rodinných, partnerských).
 • PŘÍSTUP
  Základem je pro mě důvěra, otevřenost a pravdivost. Klientům bedlivě naslouchám a hledám pro ně takovou formu spolupráce, aby měli bezpečný prostor uvědomit si, kde na své cestě v daném tématu skutečně jsou. Vycházím z přesvědčení, že trvalá změna přichází přes uvidění a přijetí reality. Podporuji klienty v hledání vnitřní motivace pro změny, které chtějí. K tomu využívám prvky z koučování, terapie, zážitkové pedagogiky, práci se sebereflexí a osobním příběhem.
 • VÝCVIK
  Výcvik v integrativní psychoterapii (Skálův Institut,5let) mi umožnil více porozumět motivům a příčinám v chování, myšlení a cítění člověka. Naučil mě naslouchat sobě i druhým. Roční výcvik Koučink jako umění mi poskytl nejen nástroje pro koučování, ale i prostor upevnit si principy koučování jako životní styl např. odpovědnost za sebe, víru být tvůrcem života, druhé podporovat, ale nepomáhat. Ráda se nechávám inspirovat a objevovat sebe sama, nejraději formou zážitkových kurzů a workshopů.