O Janě

Jana je absolventkou VŠE v Praze, řady manažerských konferencí a kurzů v oblasti
personalistiky, soft skills, managementu (Training & Development Manager,
Human Power Forum v letech 2002-2011, Vedení a motivace lidí atd.) a třísemestrálního kurzu Andragogika a personální řízení na UK. V oblasti rozvoje lidských zdrojů a event managementu se pohybuje od roku 2001,
postupně získala praktické zkušenosti s tvorbou obsahů a forem vzdělávacích
kurzů a konferencí dle potřeb cílových skupin, metodikami vzdělávání, spoluřízením vzdělávací společnosti a utvářením firemní kultury. Jana je neustálá organizátorka akcí pro přátele a rodinu, cestovatelka a milovnice horských přechodů, životní optimistka a hravý člověk s mottem: „Život i business je hra a hrát si mě baví.“