Stres - dobrý sluha a zlý pán

Děkujeme za společně strávený čas na přednášce.

Vaše dárky jsou zde:

Karty postojů

Při koučování využíváme mnoho různých technik. Jednou z nejoblíbenějších je práce s obrázky. Obrazy vzbuzují naši představivost, v mnohém nás inspirují, přináší nové podněty a úvahy, umožňují nám zaujmout k danému tématu zcela jiný přístup či postoj. Přináší mnohdy také úlevu, nové poznání, lehkost, energii a především hlubší vhled do situace. Obrázků jsou tisíce a já jsem si průběžně vybírala ty, které mě něčím oslovily. Později jsem si je pojmenovala a tak jsem začala pracovat s kartičkami, které jsem nazvala Karty postojů. Sahám po nich často a mnohdy i na přání klientů či účastníků kurzu, kteří si je velmi oblíbili. Dokonce po nich sahám i sama, když si přemýšlím o nějaké situaci či tématu a tak se zrodil nápad z karet učinit nejen karty koučovací ale také sebekoučovací. Obohaceny o inspirační otázky jsou zde nyní pro vás.
při objednání do 31. 5. sleva 20% s kódem POSTOJE20

Workshop Jak si nebrat věci osobně

Ať se děje kolem vás cokoli, neberte si nic osobně. Jestliže si slova ostatních vezmeme osobně, snadno jim uvěříme. Souhlasíme tak s čímkoliv, co se řekne a dáváme tomu osobní důležitost. Braní si věcí osobně je vlastně výraz sobectví, protože vychází z domněnky, že všechno se týká „NÁS“. Nic co dělají ostatní, nedělají kvůli nám, nýbrž to dělají kvůli sobě. To co říkají, nevypovídá nic o nás, ale o nich samotných. Nikdo nás nezná natolik dobře, aby mohl zasahovat do našeho vnitřního světa. To my sami si často slova druhých vykládáme po svém, vyvoláváme staré vzpomínky, opíráme se o zakotvená přesvědčení a umocňujeme nepříjemné pocity a tímto si sami mnohdy zbytečně ubližujeme.
Pojďte se s námi naučit, jak si nepřipouštět cizí řeči k tělu, jak bojovat se svou vlastní hlavou a zažitými stereotypy?

Živemie Ultralight

SPECIÁL

pro zvládnutí stresu a vnitřního neklidu.

Těšíme se na viděnou na další sérii přednášek, kterou pro vás chystáme.