• lektor, konzultant, specialista na štíhlou výrobu, projektové a procesní řízení, teambuildingové aktivity
  • absolvent MFF UK Praha, aprob. M a F pro 3. stupeň
  • 13 let praxe lektorské a konzultační činnosti se zaměřením na principy štíhlé výroby, procesní a projektový management, facilitaci řešitelských workshopů, rozvoj individuální a týmové kreativity, strategické řízení, metody rozhodování a realizací teambuildingů
  • spolupráce s neziskovým sektorem: z.s. RATAB Liberec a z.s. SPPolek Liberec – realizace programů pro studenty ZŠ a SŠ
  • v rámci teambuildingových aktivit a kurzů využívá metod zážitkové pedagogiky
  • vzdělávací činnost v oblasti informačních technologií, konzultace v oblasti softwarových řešení, tvorba databázových aplikací, datové analýzy, tvorba multimediálních výukových CD-ROM pro ZŠ a SŠ (informatika, fyzika, matematika)
  • jako lektor působil v posledních letech např. ve společnostech Merisant, Pivovar Svijany, ARaymond, Festool, VZP, Proseat, SUPŠS

O Zdeňkovi