S CHLADNOU HLAVOU
ŘEŠENÍ OBTÍŽNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SITUACÍ

CO VÁS V KURZU ČEKÁ 

 • Znáte své obtížné situace a víte, jak reagujete?
 • Identifikace konfliktních situací
 • Test vlastního přístupu ke konfliktům
 • Klíčové zásady efektivní komunikace při obtížných situacích
 • Umění mluvit a naslouchat
 • Kladení otázek a umění správných odpovědí
 • Zvládání dělat kompromis
     
 • Neverbální komunikace při konfliktních situacích
 • Vnější řeč těla - proč je důležitá, jak ji správně číst?
 • Negativní signály, optika, proxemika, mimika, posturologie
 • Efektivní využití řeči těla
     
 • Anatomie konfliktu
 • Jak a proč vzniká konflikt?
 • Jak konflikt co nejrychleji rozpoznat?
 • Jaké jsou fáze rozvoje konfliktu?
     
 • Jaké jsou strategie řešení konfliktu?
 • Zvládání dělat kompromis
 • Jak od konfliktu ke spolupráci?
 • Jak umět vyjednávat?
     
 • Emoce – jak řešit konflikt s chladnou hlavou?
 • Jak zvládnout emoce při nepříjemných situacích?
 • Jak efektivně pracovat s emocemi?
 • Jak se chránit před neférovými praktikami?
 • Jak rozpoznat a zvládnout manipulaci při jednání?

LEKTORKA KURZU

Na školení lépe porozumíte příčinám konfliktů mezi jednotlivci. Naučíte se předvídat konflikty a předcházet jim. Natrénujete si komunikaci při sporech a konfliktních situacích (kritická zpětná vazba, sdělení nepříjemné zprávy, Vaše konkrétní obtížné situace). Vyzkoušíte si, jak jednat s různými typy konfliktních a svízelných lidí a naučíte se, jak zvládat emoceřešit obtížné situace s chladnou hlavou!

KDY

20. 6. 2019

KDE

Školicí centrum JACER, nám. Prokopa Velikého, Ústí nad Labem

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

3 950 Kč + DPH