PSYCHOLOGICKÁ PODPORA ZAMĚSTNANCŮ A ONLINE KOUČINK

V období akutních opatření v boji proti koronaviru je mnoho manažerů i zaměstnanců vystaveno enormní stresové zátěži.
Náš tým je připraven poskytnout potřebnou podporu.

On-line (Skype nebo telefonická) psychologická podpora v době koronaviru:

Psychologická podpora zaměstnancům

  • Pro zaměstnance, kteří se v situaci se souvisejícími opatřeními proti koronaviru ocitli v nesnázích.
  • Pro ty, kteří potřebují svou situaci nebo problém projednat s někým nezaujatým.
  • Slouží k rychlému překonání aktuálních psychických potíží.
  • Pomáhá zvládnout akutní situaci konstruktivně a předejít unáhleným či emocionálním rozhodnutím.
  • Možno anonymně formou „nouzové help linky“.

Individuální koučink managementu

  • Pro vedoucí v období krizového řízení a turbulentních změn umožňuje nahlédnout na situaci s větším odstupem.
  • Podporuje efektivní řešení aktuální situace.
  • Pomáhá zvládnout složité otázky řízení lidí a péče o zaměstnance.

Individuální koučink 1.800,- Kč/45 min.

Psychologická podpora zaměstnancům 800,- Kč/45 min.

Uvedené ceny jsou bez DPH

Etické principy
Koučink a psychologická podpora probíhá v období karantény formou telefonické nebo skypové komunikace. Využití služeb kouče či konzultanta může být zcela anonymní. To je vhodné v případě, kdy společnost nepotřebuje znát jména zaměstnanců, kteří tuto službu využívají. Může být také poskytována jmenovitě konkrétním osobám po předchozí domluvě s vedoucími nebo HR. Obsah konzultací je chráněn mlčenlivostí.

K dispozici vám budou kouči NTI - consulting

(více informací o koučovi při prokliku na obrázek)

Martin Šilar

Kouč, lektor a trenér, specialista na rozvoj jednotlivců i firemních týmů, jednatel společnosti

Věra Klosová

Koučka, lektorka a trenérka

Nikola Hauserová

Koučka osobního rozvoje, lektorka měkkých dovedností

Milan Kohout

Konzultant, lektor, trenér a specialista na psychologické poradenství

Potřebujete individuální koučink nebo podporu pro své zaměstnance? 

Kontaktujte nás na:

monika.palanova@nti.cz