Veřejné přednášky

o osobním rozvoji

26. 5. 2022

Stres - dobrý sluha a zlý pán

Proč nás stres zabíjí?

Proč s ním není možné bojovat?

Jak z něj uděláte svého přítele?

Naučíte se techniku první pomoci při stresu a nejen to...

Co je dobré vědět

 • Kde se potkáváme?
  v prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci
 • Jak často?
  1x za měsíc
 • Jaký čas si vymezit?
  vždy od 18:00 do 19:30
 • Co pro vás máme připraveno?
  poznámkový blok, psací potřeby, nové inspirace
 • Co vzít s sebou?
  otevřenou mysl, chuť po informacích, vlastní nealko nápoj
 • Chcete mít své místo jisté?
  vyplňte si rezervační formulář, přednášku je možné ale navštívit i bez předchozí rezervace

Jsme vědomým tvůrcem svého bytí poznáváním sebe sama.

31. 3. 2022

Mezilidské vztahy a zvládání konfliktů

Proč ostatní vidí svět jinak než my?

Jak zkvalitnit svou mapu života?

Hádají se milující lidé?

Jak využívat konflikty pro rozvoj vztahů?

26. 4. 2022

Léčivá moc přítomného okamžiku

Jak překonat momentální strach, bolest či bezradnost?

Jak žít vědomý život a mít jej ve vlastních rukou?

Z přednášky si odnesete náměty a osobní inspirace.