PÁNEM SVÉHO ČASU
praktický time management

CO VÁS V KURZU ČEKÁ 

 • Čas & já
 • Uvědomění si vlastního postoje k času a práce s ním
 • Různé přístupy ke vnímání času a práci s ním 
 • Časový snímek dne a jak s ním pracovat
 • Koncept důležitosti a naléhavosti jako základní
 • Princip řízení času IV. generace
 • Rozlišování aktivit na důležité a naléhavé
 • Jak a podle čeho vyhodnocovat co je a co není důležité a nastavit si priority
 • Vyhodnocování důležitosti v pracovním a v osobním životě
 • Náměty na to, jak získávat čas na důležité věci
 • Zloději času
 • Praktické návody vedoucí k jejich odstranění či zmírnění
 • Tvorba vlastního seznamu a hledání svých vlastních možností řešení

LEKTORKA KURZU

V kurzu získáte praktické návody, jak efektivněji pracovat se svým časemzískat prostor pro důležité věci. Zmapujete si své „zloděje času“ a obdržíte konkrétní návody, jak se jich zbavit. Získáte pracovní deník, který vám pomůže vytvořit si potřebné návyky k efektivnějšímu využití času.

Časová dotace kurzu

2 x dopolední setkání 8:30-12:30

Prostředí kurzu

MS Teams, online kvízy, mentimeter, jamboard, chat

Forma kurzu

Garance 80% interakce účastníků

Termín kurzu

3. - 4. 3. 2021

Cena kurzu

3.950,- Kč + DPH