ZVLÁDÁNÍ SVÍZELNÝCH LIDÍ VE VÝROBĚ

CO VÁS V KURZU ČEKÁ 

 • Analýza konfliktního jednání ve výrobě
 • Zjištění příčin konfliktního jednání
 • Identifikace svízelných typů zaměstnanců
 • Typologie svízelných zaměstnanců
 • Volba zvládací strategie (jak a s kým jednat)
        
 • Obrana proti manipulaci a zpětnému delegování
 • Agresivní a pasivní podoby manipulace
 • Nástroje boje proti manipulaci
      
 • Psychická onemocnění a závislosti
 • Identifikace příznaků psych. onemocnění
 • Problematika závislosti
 • Kazuistiky
 • Doporučení k jednotlivým tendencím jednání
     
 • Základy krizové intervence pro vedoucí ve výrobě
 • Jak zvládnou akutní krizi u podřízeného
    
 • Diagnostika interpersonálních tendence
 • Vlastní profil interpersonálních tendence
 • Rysy extrémních poloh
     
 • Řeč těla
 • Charakteristické neverbální projevy svízelných typů
    
 • Trénink zvládání konfliktních situací

LEKTOR KURZU

Trénink připraví vedoucí, mistry a předáky ve výrobě na zvládání obtížných zaměstnanců. Účastníci získají lepší vhled do příčin svízelného jednání svých podřízených či kolegů a budou seznámeni se základními zvládacími taktikami. Budou schopni identifikovat různé podoby manipulace a čelit jim. Lépe poznají vlastní interpersonální tendence.

V současné době, kdy je na trhu velká poptávka po dělnických profesích, je častým problémem nepřizpůsobivost, agresivita i nesamostatnost mnohých dělníků. Vedoucí jsou nuceni přijmout i velmi komplikované typy zaměstnanců a zvládnout s nimi výrobní proces. Na druhou stranu stereotypní výrobní proces je pro mnoho dělníků na hraně lidské důstojnosti a jejich psychické rozpoložení tomu odpovídá. Je rolí vedoucího, aby byl na jednání se svízelnými typy podřízených připraven.

KDY

v případě zájmu nás kontaktujte

KDE

Školicí centrum JACER, nám. Prokopa Velikého, Ústí nad Labem

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

3 950 Kč + DPH