ZPĚTNÁ VAZBA
JAK POCHVÁLIT A KRITIZOVAT, ABY TO BYLO MOTIVAČNÍ 

CO VÁS V KURZU ČEKÁ 

  • Koncept angažovanosti – rozdíl mezi angažovaností a motivací lidí
  • Zpětná vazba jako nástroj motivace
  • Základní principy podávání a přijímání zpětné vazby
  • 7 pravidel podávání pochvaly
  • 7 pravidel podávání kritiky
  • Využití pozitivní psychologie
  • Koncept NLÚ (neurolingvistických úrovní) při podávání pochvaly a kritiky
  • Praktický nácvik

LEKTORKA KURZU

Kurz Vás připraví na hodnotící rozhovory i každodenní vedení svých lidí. Osvojíte si, jak poskytovat účinnou zpětnou vazbu a naučíte se, jak dávat a přijímat pochvalu správným způsobem. Získáte návod, jak dávat kritiku tak, aby dotyčný rozuměl a měl chuť změnit své chování. Nezůstaneme jen u slov, vše si prakticky vyzkoušíte.

Časová dotace kurzu

2 x dopolední setkání 8:30-12:30

Prostředí kurzu

MS Teams

Forma kurzu

Interaktivní seminář s aktivní účastí účastníků

Cena kurzu

3.950,- Kč + DPH