VEDENÍ  
BEHAVIORÁLNÍHO ROZHOVORU

CO VÁS V KURZU ČEKÁ 

 • Základy vedení výběrového pohovoru
 • Cíle vedení výběrového rozhovoru
 • Kognitivně behaviorální model
 • Typologický a behaviorální přístup
     
 • Otázky
 • Typy otázek
 • Jakým otázkám se vyhnout
 • Jak postupovat při kladení otázek
 • Model STAR
 • Tipy při kladení otázek
     
 • Chyby při vedení rozhovoru 
 • Trénink vedení behaviorálního rozhovoru 

 

LEKTOR KURZU

Behaviorální rozhovor je velmi účinná metoda poskytující HR manažerům a vedoucím kvalitní informace o uchazeči a má výrazný vliv na úspěšnost výběru vhodného budoucího zaměstnance. Cílem kurzu je naučit se pomocí rozhovoru zjistit potřebné informace o uchazečích, odhalit potenciál, dovednosti a motivaci. Naučíte se zabránit stylizaci a omezit vliv přípravy uchazeče na výkon při výběrovém pohovoru.

KDY

v případě zájmu nás kontaktujte

KDE

NTI – consulting, s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec 1

V KOLIK

9:00 - 16:30

CENA

3 950 Kč + DPH