Nikola je absolventkou TUL oboru pedagogika a výcviku Koučink jako umění pod vedením Magdaleny Vokáčové. Působila jako HR specialistka pro vzdělávání v oblasti automotive. V současné době se jako lektorka věnuje oblasti měkkých dovedností a osobního rozvoje.  V koučinku ráda využívá vedle rozhovoru také prožitkové metody. Nejraději chodí po svých s krosnou na zádech, ať už po horách nebo poutních stezkách, píše, cvičí jógu nebo s radostí tancuje do rytmů salsy.

O Nikole

 • SPECIALIZACE
  S klienty se věnujeme především životním tématům, překonávání složitých životních situací, vyrovnávání se změnou a nalezení rovnováhy. Vyřešení těchto témat má pozitivní dopad na jejich osobní i pracovní rozvoj.
 • PŘÍSTUP
  V případě koučinku po skypu či telefonu uplatňuji především koučovací rozhovor s otevřenými a konkrétními otázkami směřující k uvědomění o realitě a možnostech klienta. Vždy se maximálně snažím směřovat koučovací rozhovor k cíli, který si klient určil. Ten je však pokaždé jiný. Někdo si potřebuje stanovit konkrétní kroky, jak dále pokračovat, někdo jiný si spíše potřebuje vyčistit hlavu, eliminovat stres nebo získat nadhled. Samozřejmostí je empatické naslouchání a maximální pozornost pro klienta.
 • ZKUŠENOSTI
  6 let ve vzdělávání, 4 roky koučem, 3 roky lektorkou měkkých dovedností a osobního rozvoje, Více než 150 hodin individuálního koučinku
 • VÝCVIK
  V roce 2016 jsem absolvovala výcvik Koučink jako umění pod vedením Magdaleny Vokáčové. Další vzdělávání a zkušenosti, které ráda během koučinku uplatňuji jsem získala na dvousemestrálním kurzu Nenásilné komunikace, třísemestrálním kurzu Školy improvizace a na intenzivním komunikačním kurzu s terapeutem Mikem Chasem.
 • REFERENCE (firemní klientela)
  Benteler ČR, Explosia, Tyros Loading, Inekon Systems
 • REFERENCE (z řad veřejnosti)
  „Neporadila mi. Neřekla dělej to a tohle nedělej. Jak by taky mohla.... Kdo zná návod na život? Vlastně se pořád ptala na takový ‚divný‘ otázky. Ale díky tomu jsem si postupně dokázala na spoustu věcí odpovědět sama. Paradoxně jsem od ní vůbec nedostala to, co sem chtěla – návod. Ale pomohla mi, abych si ho vytvořila sama. Pomohla mi uvědomit si, co mám ráda, co mě nabijí a díky čemu se budu cítit líp.“