zivemie.cz

Koučink jako cesta

 „Přibrzdil jsem autem u přechodu pro chodce, paní za mnou asi spěchala, troubila na mě a provokativně si ťukala na čelo. Pocítil jsem v sobě touhu dát jí nějak najevo, že její reakce je nepřiměřená. Nakonec se mi podařilo nechat odplynout svůj hněv a zůstat klidný. Možná, že kdybych byl ve stejné životní situaci, jako ona, reagoval bych stejně.“, vypráví Martin Šilar a doprovodným gestem ruky naznačuje, jak po sobě nechává sklouznout obdobné emoce.

Jaká je Martinova cesta k životní spokojenosti? Proč je koučink nejen jeho profesí, ale i životní filosofií?

Jak koučink pomáhá a pro koho je vhodný?

Koučink může pomoci úplně každému, kdo chce ve svém životě něco změnit a samotnému se mu to nedaří. Čím silnější je nespokojenost s určitou oblastí života a touha to změnit, tím rychlejší bývá postup v koučinku. Klient musí cítit, že změnu chce, jinak není co koučovat.

Jaké kroky by měl zájemce o koučink udělat, aby mohl začít na koučink chodit? Má se nějak připravit, nebo se něčeho obávat?

Nemusí se vůbec ničeho bát, je to určitě příjemnější než jít k zubaři. Koučink pomůže nastartovat proces změny, o kterém klient přemýšlí. Prvním krokem je výběr vhodného kouče. O tom jsem mluvil v článku Jak si vybrat správného kouče a nespálit se. Doporučuji využít ochutnávku koučinku, která bývá zdarma. Tam klient obvykle pozná, jak mu kouč sedne a jak mu vyhovuje jeho způsob koučování. Nemusí se nijak zvlášť připravovat, ale výhodou je, když si ujasní, čeho chce s pomocí kouče dosáhnout.

Jak koučink funguje v praxi?

Jako kouč pracuji s celou řadou koučovacích otázek. Tím, že kladu klientovi otázky, řídím koučovací proces. Koučovacích otázek je opravdu mnoho a každá sleduje konkrétní cíl. Uvedu jen několik příkladů:

„Jak přesně to bude vypadat až dosáhnete svého cíle?“

„Co uděláš jako první krok?“

„Řekl jsi mi, co nechceš. Jak bys tedy chtěl, aby to bylo?“

Kromě koučovacích otázek používám různé další nástroje, jako jsou koučovací karty, obrázky nebo různé techniky a nástroje. Jedním z velmi účinných koučovacích přístupu je neurolingvistické programování (NLP). S využitím funkcí různých částí mozku dokážeme v klientovi vyvolat představu žádaného cíle a potřebnou motivaci k jeho dosažení.

V čem jsi jako kouč nápomocný?

Snažím se být průvodcem a pomoci v jakékoli životní situaci. Jsem přesvědčený, že zásadní je změna postoje. Život přináší různé situace, které samy o sobě nejsou ani dobré ani špatné. Toto hodnocení přisuzujeme situacím my, lidé. Často proto, že danou situaci intenzivně prožíváme a pociťujeme nejrůznější emoce: radost, smutek, vztek, zklamání, hrdost a podobně.

Často se však stává, že zprvu nepříjemná situace nás posune někam, kam jsme vůbec nečekali a ta zkušenost nás obohatí, povyrosteme a otevřou se nám nové možnosti. Naopak situace, která vyvolává zpočátku radost nebo pocit úspěchu, nás může udržovat ve stagnaci nebo nás i vracet zpátky.

Jak se tedy při koučinku pracuje s emocemi?

Snažím se své klienty vést k tomu, aby se na svou životní situaci podívali z různých úhlů pohledu. Uměli věci řešit z určitého odstupu a s nadhledem. Důležité je nenechat v sobě propuknout negativní emoce jako je třeba hněv. To nás nikam neposouvá a navíc, pokud nás ovládají dlouhodobě, vyvolávají další reakce v těle a způsobují různá onemocnění. Jsou chvíle, kdy je potřeba dát emocím klienta prostor, aby se plně projevily. Pak přijde úleva, vnitřní klid a lepší příležitost hledat řešení, jak z toho ven.

Je pro tebe koučink tvou životní cestou?

Je to moje profese i jedna z cest. Dá se říci, že některé koučovací principy jsou součástí mé životní filosofie. Jedním z nich je pozitivní myšlení. Neznamená to, jak by se někdo mohl domnívat, že si člověk nasadí růžové brýle, začne se usmívat a všechno bude v pohodě. Tak to nefunguje.

Pozitivní myšlení pro mě znamená, že nepřemýšlím nad tím, co se mi nelíbí nebo co nechci, ale naopak jak bych chtěl, aby to bylo. To první mě vrací neustále zpátky, a to druhé posouvá dopředu. Je to první z kroků ke šťastnému a spokojenému životu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.