HR IN MOTION

28. 11. 2019

Inspirativní setkání personalistů a HR manažerů  

Liberec

8:15 - 9:00

RANNÍ KÁVA A NEFORMÁLNÍ DISKUZE

9:00 - 9:30

ÚVOD SETKÁNÍ

9:30 - 10:30

BUDOVÁNÍ ZNAČKY ZAMĚSTNAVATELE

Employees first, candidates second - už se ta doba pomalu blíží

Petr Hovorka

Emloyer Brand Baker, BrandBakers

Petr svou cestu k pečení značek zaměstnavatelů prošlapával 15 let. Vedl a spoluvlastnil největší české kalendářové nakladatelství Helma 365, spoluzaložil agenturu specializovanou na interní komunikaci INSIDERS, aby nakonec zjistil, že jeho po-voláním je budování značek zaměstnavatelů a jeho místo je u pekařské pece v BrandBakers. Petr se věnuje především tvorbě firemních DNA, zvědomování a formování firemních kultur a implementaci značkových strategií prostřednictvím designu zážitku zaměstnanců. Přestože i on se občas rád vznáší na obláčku, svým naturelem je primárně obchodník a manažer. Své pracovní aktivity prokládá rodinou a vychutnáváním života. Je nenapravitelný gurmán.

KLÍČOVÁ TÉMATA

Co obsahuje DNA srozumitelné firmy? 
Co je to životní cyklus zaměstnance? 
Jak designovat employee experience?

Při budování značky zaměstnavatele jsou zaměstnanci aktivními účastníky jejího definování a aktivování. Protože nadšení a energie vzniká spolutvořením, nikoli rozkazem nebo rozhodnutím seshora. A nadšení, energie a větší zapálení současných zaměstnanců je cílem budování značky zaměstnavatele. Zapálení zaměstnanci jsou konkurenční výhodou, tím, co dělá úspěšné firmy ještě úspěšnějšími. 

10:30 - 11:00

COFFEE BREAK

11:00 - 11:30

HR V ÉŘE UMĚLÉ INTELIGENCE A PRŮMYSLU 4.0

Štěpán Lukeš 

HR Manager, IBM Česká republika 

Štěpán Lukeš je HR manažerem společnosti IBM. V oblasti personalistiky se pohybuje od roku 2003, většinou v IT společnostech. Začínal v náboru, postupně prošel několika společnostmi jako HR Business Partner a HR manažer. Věnoval se převážně fúzím a akvizicím, podílel se na systémech hodnocení výkonu zaměstnanců. Volný čas věnuje většinou rodině, sportu, nebo třeba dobrému pivu.

KLÍČOVÁ TÉMATA

Jak se mění požadavky na HR vlivem působení umělé inteligence? 
Jak si poradit s požadavky průmyslu 4.0 v podmínkách stávajícího zákoníku práce? 
Jaké možnosti a nástroje máme k dispozici a jaké si musíme vytvořit? 

11:30 - 12:00

HR CASE STUDY I: SPOLUPRÁCE NA VÝBĚRU A ROZVOJI MISTRŮ

Petr Kuchyňa  

Plant Operations Manager, Kiekert-CS

Petr Kuchyňa je jako Plant Operations Manager ve firmě Kiekert-CS zodpovědný za téměř 2500 zaměstnanců divizí výroby, logistiky a technologií. Za posledních 7 let, kdy je Plant Operations manažerem, firma zdvojnásobila svou výrobu, za implementaci nástrojů lean získala Lean Automotive Award a nový logistický koncept byl oceněn Evropskou logistickou asociací. V současné době jeho hlavní prioritou je růst efektivity jak ve výrobě, tak v podpůrných procesech a zvyšování podílu automatizace.

Otakar Sedláček 

HR Manager, Kiekert-CS

Otakar Sedláček působí na pozici HR Manager ve společnosti Kiekert-CS od loňského roku. V personalistice se pohybuje od roku 2006, kde začínal v oblasti náboru.  Jeho zkušenosti se řízením lidských zdrojů jsou převážně spojeny s oblastí výrobních firem a segmentu automotive. Aktuální hlavní misí v Kiekertu je změna přístupu a vnímání HR jako transakčního oddělení na skutečného partnera a interního konzultanta. Dlouhodobě je v rámci své kariéry zastáncem myšlenky mnohem užšího propojení HR týmu a výroby, respektu ke každému jednotlivému zaměstnanci a to, že klíčem k úspěchu je především zevrubně chápat potřeby interního zákazníka.

12:00 - 13:00

OBĚD

13:00- 14:00

OTEVŘENÁ HR KAVÁRNA 

Moderované debatní kroužky na témata, která potřebujete sdílet. 
Před konferencí budete vyzváni k zaslání témat, která byste chtěli s kolegy z HR diskutovat, která vás aktuáně pálí, která řešíte.
Na základě zaslaných podnětů budou připraveny tematické kroužky, do kterých se dle své preference přihlásíte.
Debatní kouržky jsou moderovány s akcentem na sdílení zkušeností.

14:00 - 14:15

COFFEE BREAK

14:15 - 14:45

HR CASE STUDY II: TRANSFORMACE SPOLEČNOSTI A ROLE HR

Markéta Pekárnová  

HR manager, Ontex CZ

Pro Markétu je personalistika nejen její prací, ale také koníčkem. Věnuje se jí převážnou část svého pracovního života, na pozici HR manažerky působí 10 let. Ze světa ingeneeringové automotive společnosti se před 1,5 rokem přesunula do výrobní firmy, která vyrábí převážně dětské pleny a dámské hygienické potřeby. Má zkušenosti z velkých i malých firem, českých i zahraničních. V Ontexu, kam odešla z automotive za klidnějším životem, prochází aktuálně společně se svými kolegy transformací. A protože od startu transformace nezůstal kámen na kameni a klidu si rozhodně neužije, přijde se s vámi podělit o své zkušenosti, jak vypadá firemní transformace z pohledu personalisty. Ve volném čase se krom své rodiny věnuje plavání a reprezentuje naši republiku na mezinárodních soutěžích.

14:45 - 15:45

ZÁVISLOSTI A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ NA PRACOVIŠTI

Petr Popov  

primář Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK VFN v Praze 

Studoval lékařství na Univerzitě Karlově v Praze. Psychoterapii a léčbu závislostí studoval v Čechách i USA. Pracoval na Protialkoholním oddělení ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. V současnosti působí jako primář Kliniky adiktologie I. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a vedoucí Katedry návykových nemocí a adiktologie na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Petr Winkler  

vedoucí oddělení sociální psychiatrie, Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) 

Petr Winkler je vedoucím oddělní sociální psychiatrie v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ). Petr se specializuje hlavně na systémy péče o duševní zdraví, psychiatrickou epidemiologii a zdravotní ekonomii, ale také na suicidologii, stigmatizaci a diskriminaci a sociokulturní aspekty psychedelického hnutí v psychiatrii. V posledních letech se aktivně podílí na vývoji a implemntaci strategie reformy psychiatrické péče v České republice. V současné době vede tři celonárodní projekty týkající se destigmatizace (iniciativa Na rovinu), včasných intervencí u závažných duševních onemocnění (projekt VIZDOM) a metodiky pro evidenci respektující rozvoj psychiatrické péče (projekt MERRPS).

KLÍČOVÁ TÉMATA

Závislosti, tlak, stres, psychické problémy…Jak vytvářet prostředí "duševně zdravé firmy"?
Nač si mají dát personalisté a manažeři pozor? Jak pracovat s vašimi lidmi? 
Jaké jsou aktuální tendence a co s tím lze ze strany HR dělat? 

15:45

NEFORMÁLNÍ DISKUZE A NETWORKING