zivemie.cz

Důvěra vyvolává zodpovědnost

„Když jsem si v osmnácti letech udělal řidičák, můj táta jezdil v autě se mnou a říkal mi, jak mám a nemám jezdit,“ vzpomíná Martin Šilar. „Trvalo nějakou dobu, než mi začal důvěřovat. Jednoho dne mi svěřil klíčky  a řekl: ‚Dnes pojedeš sám,‘ poprvé jsem za volantem pocítil obrovskou zodpovědnost.“

Martin je otec, manžel, kouč a jednatel firmy. V rozhovoru nahlas uvažuje o provázanosti důvěry a zodpovědnosti. Opravdu podmiňuje jedno druhé? Funguje to na pracovišti jako ve vztazích?

Je v manažerském procesu potřeba důvěra i zodpovědnost?

Manažeři si někdy stěžují, že jejich podřízení necítí zodpovědnost za výsledky, kterých mají dosáhnout. Příčinou často bývá, že sami šéfové neprojevují svým zaměstnancům důvěru a řídí je spíše autoritativně. Při takovém stylu řízení se důvěra zcela vytrácí. Je to jako v partnerských vztazích.

Pokud někomu dávám důvěru, dávám mu s ní i možnost se svobodně, samostatně rozhodovat, a to přirozeně vyvolává i pocit zodpovědnosti. V životě jsem si ověřil, že s důvěrou jde ruku v ruce zodpovědnost, ať už vůči sobě, partnerce, kolektivu či firmě. Důvěra  vyvolává zodpovědnost.

Může fungovat zodpovědnost bez důvěry, nebo důvěra bez zodpovědnosti?

Za určitých podmínek může, ale bude to pokulhávat. Jsem přesvědčený o tom, že zodpovědnost vzniká ve chvíli, kdy mají lidé svobodu se rozhodovat. Možnost volby. Když se sám rozhoduji, kterou cestu zvolím a nikdo mi to nenařizuje, logicky cítím i zodpovědnost za mé vlastní rozhodnutí.

Zodpovědnost pramení ze svobody. Řada lidí se po revoluci těšila na svobodu, ale vlastně očekávali volnost ve smyslu konečně si můžu dělat, co chci. Svoboda je možnost rozhodovat se sám o sobě, své rodině, své práci, možnost jít vlastní cestou, ale s možností volby je spojena zodpovědnost za vlastní rozhodnutí. Když mi šéf věří, tak ho nechci zklamat, cítím zodpovědnost za své úkoly.

Bavíme se o tom, že nadřízený věří svým zaměstnancům, funguje to i obráceně?

Samozřejmě, důvěra musí být oboustranná. Pokud vedoucí chce, aby mu lidé věřili musí jít on sám příkladem. Pokud nadřízený například něco slíbí, měl by to dodržet a zároveň by neměl slibovat nic, co splnit nelze. Tak si může postupně vybudovat důvěru u svých lidí. Pokud se takto nechovám, nemohu předpokládat, že mi budou lidé věřit.

důvěra a zodpovědnost

Může nastat situace, že příkladný manažer má v týmu zaměstnance, který pracuje zodpovědně, a i přes to necítí vůči svému šéfovi důvěru? Je nějaký nástroj, jak to může manažer rozklíčovat a ošetřit?

Takovou situaci samozřejmě nemůžeme vyloučit, jsou lidé, kteří jsou svým založením přirozeně nedůvěřiví nebo se v životě mnohokrát zklamali. Výborným nástrojem jsou hodnotící manažerské rozhovory. Je dobré tomu věnovat dostatek času, alespoň dvakrát ročně si společně mezi čtyřma očima na hodinu sednout.

Hodnotící rozhovor by měla být oboustranná zpětná vazba. Zaměstnanec by měl mít prostor se vyjádřit k práci svého šéfa, co se mu líbí, co mu nevyhovuje, co by mu pomohlo, jak vidí firmu, systém, podmínky. A naopak nadřízený zase zhodnotí práci svého podřízeného.

Jak je to v koučinku?

Důvěra mezi koučem a klientem je základem koučovacího vztahu o kterém jsem mluvil v článku Jak si vybrat správného kouče a nespálit se. Důvěra se i při sebelepší vůli nedá domluvit. Vzniká postupně a oba zúčastnění si v průběhu procesu ověřují, že si mohou věřit, že například nezneužijí informace, které si mezi sebou řeknou. Klient by měl cítit, že když něco řekne, tak kouč zůstane neutrální a nehodnotí jeho názory nebo kroky ke kterým se rozhodne.

Je těžké udržet se v roli kouče, oprostit se a nehodnotit?

Je to velmi těžké, obzvláště pokud o daném tématu hodně víte. Pokud z toho rozhodnutí nevyplývá klientovi přímé nebezpečí, tak si v takových situacích říkám: “dělá to jinak, než bych to udělal já a je to tak v pořádku.“ Kouč může ověřit klientovy kroky tak, aby klient sám přišel na případná rizika.

Hlavní princip koučinku spočívá v tom, že kouč neradí, ale pomůže klientovi, aby se rozhodoval sám a bral zodpovědnost za svůj život do vlastních rukou.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.