Správná trefa

KREATIVNÍ

Stavba netradiční konstrukce

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

Nutná koordinace

SPOLEČNÝ ÚSPĚCH

Zažijte radost ze společného úspěchu

Program je tematicky zaměřen na stavbu dlouhé týmové konstrukce zakončené „správnou trefou“. Stavba podléhá jasným zadáním, která musí finální stavba funkčně splňovat a je jen na kreativitě týmů, jak dosáhnout výsledku.

Průběh programu 

Získání vstupního kreativního materiálu, zadání do týmů, konstrukce kreativní stavby, finální prototyp. 3 až 5 týmů, každý tým jiné zadání, nutná koordinace k napojení stavby a splnění funkčnosti, test, ostrý start.

Počet účastníků 

20 - 30 účastníků na jednu konstrukci

Časová náročnost

0,5 - 1 den, vhodné doplnit reflexí a outdoorovými aktivitami

INDOOR varianta

pro případ špatného počasí či zimní měsíce (možno však i venku) 

HLAVNÍ CÍL

společný výsledek, adrenalin, spolupráce a oslava úspěchu všech jako jednoho týmu

týmová spolupráce
společný zážitek
kreativita