Olympiáda netradičních sportů

Bavit se, soutěžit a vyzkoušet si sporty či hry, o kterých jsem nikdy neslyšel, nebo které jsem si přál vyzkoušet. Rozmanité sportovní, ale i některé spíše duchovní aktivity jsou pro účastníky nabízeny ze široké palety možností.

Průběh programu 

Nabídka netradičních aktivit - volba aktivit dle chuti předem - rozdělení na stanoviště a akce - možnost změny aktivity. Různé časové bloky, ve kterých je možné si vyzkoušet například: kin-ball, ringo, stolní curling, pozemní hokej, petanque chase, frisbee golf, plast golf, footgolf a mnoho dalších.

Počet účastníků 

20 - 200 účastníků, program je vhodný pro firemní setkání zaměstnanců, family days a podobné větší akce

Časová náročnost

1 - 2 dny, je možné doplnit i tradičnějšími aktivitami či kombinovat s relaxačními či poznávacími aktivitami

Nejoblíbenější program

program pro podporu sounáležitosti s organizací, obzvláště vhodný pro společnosti, které s teambuildingem začínají

HLAVNÍ CÍL

Zábava, společné zážitky a také odměna za práci pro firmu

týmová spolupráce
zábava
sounáležitost
netradiční zážitek