Mystery game 

DOBRODRUŽSTVÍ

Detektivní nebo historická zápletka

INDICIE

Každá odhalená šifra vás posune dál

TAJEMSTVÍ

Odhalení na konci

Program je koncipován jako dobrodružství, kdy jsou účastníci vtaženi do záhady s detektivní či historickou zápletkou.  Jde o zábavnou logickou orientační hru v přírodě po místech, která vám byla doposud ukryta…

Průběh programu 

Širfy, kódy, indicie, záhada… každá získaná indicie vás zavede dál a pomůže vám odkrýt finální tajemství.

Zajímavá místa – přiměřeně dlouhá trasa zvolena vaší skupině na míru – pestrá škála situací a úkolů – finální společné rozlousknutí záhady!

Počet účastníků 

12 - 30 účastníků, v průběhu programu se účastníci potkávají a vybrané úkoly plní společně

Časová náročnost

0,5 - 1,5 dne, vhodné doplnit reflexí či doprovodnými sportovními aktivitami v místě konání

Originální trasy

uzpůsobené vámi preferované lokalitě, možno doplnit koloběžkami/koly po části trasy

HLAVNÍ CÍL

Společný zážitek a oslava úspěchu všech jako jednoho týmu

týmová spolupráce
týmová energie
společný zážitek