Mountain bike orienteering

ZÁVOD

Pro nadšené sportovce

OREINTAČNÍ

Nejkrásnější místa dané lokality

VÝZVA

Není pro každého

Orientační závod týmů na kolech. Týmy hledají v terénu kontroly a plní rozmanité úkoly. Kontroly jsou různé obtížnosti a zaměření, například matematická, vodní, lezecká, řešitelská, konstrukční a další.

Průběh programu 

Seznámení s pravidly a zadáním, volba strategie, orientační cyklistika s plněním úkolů, vyhlášení týmů. 

Naprostá svoboda ve volbě strategie i tempa, navštívení těch nejpoutavějších míst i zapomenutých zákoutí dané lokality. 

Počet účastníků 

12 - 100 účastníků, na jednu skupinu, vhodné i pro celofiremní setkání či jako jedna z alternativ z širší nabídky aktivit

Časová náročnost

0,5 - 1 den, vhodné doplnit nenásilnou reflexí a sdílením zážitků kreativní formou, (např. reportáží, nebo společným spotem)

Nejoblíbenější program

sportovní program pro aktivní týmy, vášnivé i rekreační cyklisty

HLAVNÍ CÍL

Společné zážitky, podpora týmového ducha, vzájemné podpory a ohleduplnosti, aktivní relaxace

týmová spolupráce
týmová energie
společný zážitek